Izhod iz enostavnega načina

Sodelavci po enotah

Inštitut za družboslovne študije


Inštitut za filozofske in religijske študije

dr. Carool Kersten

dr. Carool Kersten

višji znanstveni sodelavec


Inštitut za jezikoslovne študije


Inštitut za kineziološke raziskave


Inštitut za oljkarstvo


Inštitut za zgodovinske študije


Mediteranski inštitut za okoljske študije


Pravni inštitut


Inštitut za vedenjsko ekonomijo


Inštitut za vinogradništvo in vinarstvo


Laboratorij Inštituta za oljkarstvo


Center mediteranskih kultur


Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino


Center za raziskovanje javnega mnenja


Center za azijske študije


Center za upravljanje projektov


Mediteranski center zdravja


Laboratorij IKARUS


ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper


Knjižnica ZRS Koper


Uprava

Vodja uprave

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Služba za stike z javnostjo

Služba za finance in kontroling

Služba za splošne zadeve

Nabavna služba

Služba za informatiko