Izhod iz enostavnega načina

Nagrada Glasnik znanosti ZRS Koper

Seznam nagrajenk in nagrajencev


2023

Dr. Boris KRYŠTUFEK – Glasnik znanosti za življenjsko delo znanstvenika

Dr. Boštjan ŠIMUNIČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

Dr. Bojan BUTINAR – Častna plaketa ZRS Koper za raziskovalne dosežke

Marija FUNČIČ – Častna plaketa za prispevek k uspešnemu delovanju ZRS Koper


2021

Akad. prof. dr. Jože PIRJEVEC – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

Dr. Barbara GORNIK in dr. Irina Moira CAVAION – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalk

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin


2019

Dr. Gašper MITHANS – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin

Barbara PANDEV – Priznanje ZRS Koper strokovnim delavkam za prispevek k uspešnemu delovanju ZRS Koper

Dr. Milena BUČAR MIKLAVČIČ – ČASTNA PLAKETA ZRS Koper


2017

Dr. Egon PELIKAN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

Dr. Vesna MIKOLIČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalk

Dr. Katja KOREN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalk


2015

Dr. Borut KLABJAN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

Dr. Uroš MARUŠIČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Inštitut za kineziološke raziskave UP ZRS – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin

Angelo HLAJ – ČASTNA PLAKETA UP ZRS za pomemben prispevek k razvoju slovenskega oljkarstva in k uveljavitvi UP ZRS v domačem in mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru.

Patricia KOMPARA – Priznanje UP ZRS strokovnim delavkam za prispevek k uspešnemu delovanju UP ZRS


2013

Dr. Lenart ŠKOF – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev

Dr. Jernej JAKŠE – ČASTNA PLAKETA UP ZRS za posamezne vrhunske znanstvene in raziskovalne dosežke, ki so predstavljali pomemben prispevek k uveljavitvi UP ZRS v domačem in mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru


2011

Dr. Lucija ČOK – Glasnik znanosti za življenjsko delo

Dr. Urška ŽELEZNIK – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Dr. Blaž LENARČIČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev


2010

Dr. Anton GOSAR – Glasnik znanosti za življenjsko delo

Dr. Dragica ČEČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev


2009

Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper– Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin

Dr. Goran FILIPI – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev


2008

Dr. Elena VARLJEN BUŽAN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Inštitut za zgodovinske študije UP ZRS – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin


2007

Dr. Boštjan ŠIMUNIČ – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Dr. Rada COSSUTTA – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev


2006

Dr. Dunja BANDELJ MAVSAR – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Ddr. Mitja GUŠTIN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev


2005

Dr. Gorazd BAJC – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev

Dr. Rado PIŠOT – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev


2004

Dr. Milan BUFON – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke


2003

Dr. Egon PELIKAN – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke


2002

Dr. Mateja SEDMAK – Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke