Izhod iz enostavnega načina

Inštitut za kineziološke raziskave

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote

Inštitut za kineziološke raziskave IKARUS je bil ustanovljen z vizijo o razvoju »drugačne« kineziološke znanosti na slovenskem. »Kineziologija za kakovost življenja« je še danes vizija naše ekipe raziskovalcev, ki delujejo na področju kineziologije in ergonomije. Številni projekti in odmevni znanstveni rezultati nam pritrjujejo, nas motivirajo in nam kažejo boljši jutri.

Kdo smo

IKARUS je bil nov veter v Slovenskem prostoru, ki se je že ob sami ustanovitvi intenzivno vključeval v mednarodne vode, se družil z velikimi imeni in sprejemal velike izzive. Danes nam je zaradi tega veliko lažje, smo prepoznavni in iskani.

Ekipa raziskovalcev inštituta je raznolika, interdisciplinarna, a s skupnim ciljem – človeku ohranjati zdravo okolje ter ga zaščititi v smeri trajnostnega kakovostnega razvoja. Ta interdisciplinarnost, vizija že ob ustanovitvi, nas danes vpenja v številne pobude celotne univerze ter tako uspešno sodelujemo s prav vsako članico naše univerze. Raziskovalna oprema, prijaznost in pripravljenost raziskovalcev ter naše znanje je plod smotrnega delovanja in odločanja prav vseh članov inštituta kar nam danes omogoča izvedbo največjih projektov.

Kompetence in dosežki

Poudariti gre, da smo danes najbolj ponosni na naš mednarodni raziskovalni program »Vpliv simulirane breztežnosti na človeški organizem«, v sklopu katerega izvajamo t.i. »bed rest« študije, kjer proučujemo propad človeka v breztežnostnem prostoru – vesolju. Tak pristop omogoča še več, preučevati procese človekovega propada ob nenadni gibalni neaktivnosti (bolezen, poškodba), sedentarnemu načinu življenja in staranju. Omogoča pa tudi testiranje učinkovitosti raznih intervencij, s katerim se temu lahko zoperstavljamo.

Omeniti gre tudi vodenje nacionalnega raziskovalnega programa »Kineziologija za kakovost življenja« in vrsto nacionalnih projekt, iz področij kineziologije, ergonomije, športa, biomedicinske tehnike, itd.

Rezultati našega dela so prepoznani v najboljših revijah in tudi v naši lastni znanstveni reviji Annales Kinesiologiae.

Predstojnik: dr. Boštjan Šimunič, znanstveni svetnik

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 00