Izhod iz enostavnega načina

Evro-sredozemska podiplomska šola

Evro-sredozemska univerza (EMUNI) in Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) sta marca 2019 podpisala sporazum, s katerim sta postavila temelje za ustanovitev Evro-sredozemske podiplomske šole (EMPoS) z namenom krepitve partnerstva med EMUNI in ZRS Koper.

EMPoS trenutno deluje kot enota v okviru EMUNI in uživa določeno stopnjo akademske avtonomije z lastnimi organi: Senatom in Upravnim odborom.


Magistrski program kineziologija človekovega delovanja

Magistrski program Kineziologija človekovega delovanja izkorišča mednarodni ugled EMUNI ter odličnost na področju kineziologije in ergonomije, ki jo razvija Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper. Z uporabo metode kombiniranega učenja, ki je značilna za EMUNI, lahko študenti prilagodijo svoje izobraževanje svojim osebnim in poklicnim potrebam. Program večinoma izvajajo uveljavljeni raziskovalci na ZRS Koper, ki razpolagajo s širokim naborom znanj in kompetenc na področju kineziologije in ergonomije ter s sodobno infrastrukturo v Laboratoriju IKARUS. ZRS Koper s svojo bogato in sodobno raziskovalno in diagnostično opremo za spremljanje biomehanskih in fizioloških odzivov človeka ter merjenje okoljskih pogojev omogoča izvajanje vrhunskih raziskav na področju kineziologije in na tej podlagi doseganje izjemnih znanstvenih objav ter seveda zagotavlja infrastrukturno podporo predvsem raziskovalnemu delu študentov.

Poslanstvo in vizija magistrskega programa Kineziologija človekovega delovanja je izobraziti naslednjo generacijo strokovnjakov s področja kineziologije in jih opremiti z veščinami za izpolnjevanje najvišjih standardov na področju zdravstvenega varstva na mednarodni ravni.

Magistrski program je oktobra 2021 akreditiral NAKVIS in je na voljo kot drugostopenjski program na EMPoS. Kompetence diplomantov magistrskega programa Kineziologija človekovega delovanja so skladne s priporočili zdravstvenih organizacij in ključnimi strateškimi dokumenti, ki so jih sprejeli Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), pristojna ministrstva EU in ministrstva RS. V aktualnem študijskem programu sta vzpostavljena dva modula, ki predstavljata posebnost tako za slovenski kot tudi za tuji izobraževalni prostor. Prvi modul, Ergonomija, preučuje človekovo delovno zmožnost v interakciji z njegovimi telesnimi zmožnostmi, drugi modul, Zdrav in aktiven življenjski slog, pa celostno preučuje človekov odziv na staranje, okolje in vpliv vadbe (delo, obremenitve), s poudarkom na izboljšanju sposobnosti in varovanju zdravja v vsakdanjem življenju. Modula se prepletata s tremi obveznimi predmeti in izbirnimi predmeti za oba modula.


Za podrobnejše informacije in prijavo https://emuni.si/kinesiology/.