Izhod iz enostavnega načina

Inštituti in enote

Temeljno poslanstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper je postati referenčno jedro znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti na področjih in znanstvenih disciplinah, ki jih proučuje in razvija njegovih devet inštitutov.

V okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper deluje deset infrastrukturnih enot, ki skupaj z inštituti sledijo cilju vzpostaviti spodbudno okolje za raziskovalce in omogočati kakovostno raziskovanje sodobnih vprašanj družbe ter prispevati k njeni blaginji.