Izhod iz enostavnega načina

Inštitut za oljkarstvo

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Inštitut za oljkarstvo

Pred devetnajstimi stoletji je grški zgodovinar Pavzanij verjetno prvič omenil istrsko oljčno olje. Kasneje je oljke tega prostora opisal Carlo Hugues v delu Elaiografia Istriana, z njimi pa sta se resneje začela ukvarjati začetnika novodobnega oljkarstva – prof. dr. France Adamič in dr. Stanko Kovačič. Izoblikovanje znamke oljčnega olja je bil prvi raziskovalni projekt Znanstveno-raziskovalnega središča. Vse do danes se je delo nadaljevalo v okviru strokovnih nalog, temeljnih, aplikativnih in številnih evropskih projektov s področja morfologije, genetike, varstva oljke in kemijske karakterizacije oljčnega olja. Inštitut za oljkarstvo bo zato skušal ohraniti tradicijo in umeščenost oljke v ta prostor in ju nadgraditi z raziskovanjem v polju agronomije, kemije in živilstva.

dr. Maja Podgornik, znanstvena sodelavka

Kdo smo

Inštitut za oljkarstvo pri ZRS Koper je nastal kot rezultat mnogoterih teženj po združenem delovanju in zastopanju raziskovalnega in strokovnega dela na področju oljkarstva z namenom dobrega prenosa znanja iz raziskovalne sfere do uporabnikov. Razvojno-raziskovalno delo Inštitut za oljkarstvo je od leta 1995 pa do leta 2016 temeljilo predvsem na projektnem delu. Temelje trajnostnega razvoja oljkarske panoge in s tem tudi Inštitut za oljkarstvo je leta 2016 omogočila Vlada RS s sprejetjem sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper, v katerem je novonastalemu zavodu zaupala, da v okviru registriranih dejavnosti opravlja naloge javne službe na področju sredozemskega kmetijstva s poudarkom na oljkarstvu. V okviru javne službe strokovnih nalog bo inštitut v obdobju do 31. decembra 2024 opravljal vlogo nacionalnega koordinatorja za oljkarstvo.

V sklopu inštituta ima pomembno vlogo Laboratorij Inštituta za oljkarstvo, ki ga vodi Milena Bučar-Miklavčič. Laboratorij nudi raziskovalno podporo nacionalnim in mednarodnim projektom. Spodbuja znanstveno sodelovanje in sodelovanje med različnimi interesnimi skupinami, vzdržuje bazo podatkov o slovenskih oljčnih oljih od leta 1994, stalno izobražuje kader ter nadgrajuje analitsko opremo.

Poslanstvo

Inštitut se pri svojem razvojno-raziskovalnem delu posveča predvsem terenskim potrebam ter tematikam oljkarstva in sredozemskega kmetijstva. Znanstveno odličnost krepi na področju kakovosti in varnosti živil, agrotehnologije ter varstva okolja. Skrbi za prenos znanja pridelovalcem in predelovalcem, živilski industriji, malim in srednjim podjetjem, študentom, lokalni skupnosti, pa tudi nacionalnim in mednarodnim organizacijam ter javnim agencijam in organom, ki se ukvarjajo z oljkarstvom, meroslovjem, varovanjem zdravja, kakovostjo živil in kmetijstvom. S tem pomembno prispeva tudi k družbenemu in gospodarskemu razvoju kmetijstva v Sloveniji.

Predstojnica: dr. Maja Podgornik, znanstvena sodelavka

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 74

Kolektiv Inštitut za oljkarstvo