Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Agronomija / Varstvo okolja
  • Tehnologije v kmetijski pridelavi s poudarkom na pridelavi oljk in sredozemskih rastlin
  • Varstvo rastlin
  • Namakanje
  • Klimatske spremembe

Biografija:

Maja Podgornik je diplomirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2008 tudi doktorirala z doktorsko disertacijo »Primerjava izpiranja hranil na izbranih igriščih za golf«. Istočasno je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani uspešno zaključila Pedagoško-andragoško izobraževanje.

Prve delovne izkušnje je pridobila na Gimnaziji Koper in v Centru za oljkarstvo (Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica). Od leta 2005 dalje je v okviru mednarodnih in nacionalnih projektov zaposlena na Inštitutu za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Maja Podgornik je članica Znanstvenega sveta in predstojnica Inštituta za oljkarstvo. Kot strokovni vodja od leta 2018 dalje, opravlja tudi vlogo nacionalnega koordinatorja javne službe za oljkarstvo. V obdobju od leta 2008 do 2016 je bila vključena tudi v dodiplomska študijska programa Sredozemsko kmetijstvo in Biodiverziteta in podiplomski študijski program Management trajnostnega razvoja na Univerzi na Primorskem.
Maja Podgornik je svoje raziskovalne dosežke predstavila na številnih znanstvenih sestankih in kongresih. Do sedaj je skupno objavila več kot 90 bibliografskih del, med katerimi je 8 izvirnih znanstvenih člankov.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne