Izhod iz enostavnega načina

GRIGNAN. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk