Izhod iz enostavnega načina

Naše poslanstvo

Svojo dejavnost ZRS Koper razvija v konkretnih projektih sodelovanja z domačim kot tudi mednarodnim akademskim in znanstvenoraziskovalnim prostorom ter v interakciji z neposrednimi uporabniki znanja in s širšo družbo. Ob izrazito interdisciplinarnem delovanju, ki se kaže kot preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, so znanstvenoraziskovalne aktivnosti na ZRS Koper usmerjene na proučevanje specifičnih tematik življenja in dela posameznikov in družbe v specifičnem okolju Sredozemlja, zgornjejadranskega območja ter srednjeevropskega prostora.

Tipska slika za: Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti
Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

S 1.1.2022 je stopil v veljavo nov Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), ki je kot bistveno novost uvedel stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Tipska slika za: Nacionalni raziskovalni projekti
Nacionalni raziskovalni projekti

ZRS Koper že več let nastopa kot nosilna ali partnerska organizacija v različnih nacionalnih projektih.

Tipska slika za: Mednarodni in EU projekti
Mednarodni in EU projekti

ZRS Koper ima bogate izkušnje z vodenjem in sodelovanjem na različnih evropskih raziskovalnih projektih, vključno z ERC, Obzorjem, okvirnimi programi in programi teritorialnega sodelovanja.

Tipska slika za: Drugi projekti
Drugi projekti

ZRS Koper raziskovalno sodeluje s številnimi javnimi zavodi, inštituti, društvi in gospodarskimi družbami ter nudi ključno infrastrukturno in raziskovalno podporo delu nekaterih vladnih služb v okviru ministrstev in agencij.