Izhod iz enostavnega načina

Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Nazaj na vrhnjo stran: Raziskovanje

S 1.1.2022 je stopil v veljavo nov Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), ki je kot bistveno novost uvedel stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Prvo pogodbeno obdobje stabilnega financiranja traja od leta 2022 do 2027.

Sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sestavljajo naslednji stebri:

Tipska slika za: Institucionalni steber financiranja (ISF)
Institucionalni steber financiranja (ISF)

ISF je namenjen financiranju infrastrukturne, upravljavske in podporne dejavnosti ter druge institucionalne infrastrukture ZRS Koper.

Tipska slika za: Programski steber financiranja (PSF)
Programski steber financiranja (PSF)

PSF je namenjen financiranju raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev.

Tipska slika za: Razvojni steber financiranja (RSF)
Razvojni steber financiranja (RSF)

Razvojni steber financiranja, ki je novost novega zakona je namenjen spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti.