Izhod iz enostavnega načina

Razvojni steber financiranja (RSF)

Nazaj na vrhnjo stran: Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Razvojni steber financiranja, ki je novost novega zakona je namenjen spodbujanju razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti, in sicer z vidikov kakovosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, internacionalizacije, odprtosti ter prenosa znanja in sodelovanja z okoljem, ki pripomorejo k doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov ali nalog s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, opredeljenih v strateških dokumentih države in EU, ob upoštevanju poslanstva in strategije posameznega prejemnika stabilnega financiranja.

Delitev sredstev razvojnega stebra financiranja poteka z vidika razvojnih prioritet, opredeljenih v Strategiji ZRS Koper, na podlagi sklepa direktorja po predhodnem mnenju Znanstvenega sveta ZRS Koper.