Izhod iz enostavnega načina

Center humanističnih znanosti

Humanistični center

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je z uspešnim zaključkom del prenove palače Tiepolo-Gravisi v Kopru po več kot 20 letih pridobil prvo novo lastniško infrastrukturo oziroma enoto – Center humanističnih znanosti ZRS Koper.

Kompleks, ki leži na sedanji Kreljevi ulici 6, nekdanji ulici Via Carlo Combi, je umeščen v osrčje Kopra, na jugovzhodnem delu historičnega mestnega jedra, v ozki ulici, in govori tako o zgodovini mesta Koper-Capodistria kot tudi o arhitekturi istrskih obalnih mest.

Prenovljena palača združuje več različnih objektov, med katerimi imata stavbi, ki tvorita zahodno in vzhodno krilo, starejšo srednjeveško zasnovo. Obe krili sta bili med seboj povezani v zanimivo nedokončano baročno palačo, ki ima vse bistvene značilnosti najkakovostnejše beneške meščanske arhitekture. V osrednjem delu palače v pritličju je to vhodna veža, nad njo pa glavna dvorana kot osrednji prostor piana nobile dopolnjuje mezanin z galerijskim obhodom, tako da se prostor zaključi z ostrešjem. Vhodno vežo in glavno dvorano povezuje reprezentančno kamnito dvoramno stopnišče z leseno balustradno ograjo.