Izhod iz enostavnega načina

Razpisi

Arhiv kadrovskih razpisov

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE na delovno mesto GLAVNI VZDRŽEVALEC V – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovnem mestu GLAVNI VZDRŽEVALEC V – M/Ž.

Kandidati in kandidatke lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pri strokovni službi:

Martina Žerak

05/663-77-84

ali na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kandidati morajo svoje vloge poslati do vključno 22. 9. 2023. Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

 


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE na delovno mesto MLADI RAZISKOVALEC – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovnem mestu MLADI RAZISKOVALEC – M/Ž.

Kandidati in kandidatke lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pri strokovni službi:

Martina Žerak

05/663-77-84

ali na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kandidati morajo svoje vloge poslati do vključno 8. 10. 2023. Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

 


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE na delovno mesto MLADI RAZISKOVALEC na Inštitutu za vinarstvo in vinogradništvo – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto MLADI RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU ZA VINARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO – M/Ž.

Kandidati in kandidatke lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pri strokovni službi:

Martina Žerak

05/663-77-84

ali na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kandidati morajo svoje vloge poslati do vključno 12. 9. 2023. Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

 


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE na delovno mesto MLADI RAZISKOVALEC za področje zgodovine – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto MLADI RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE – M/Ž.

Inštitut za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper išče ambicioznega mladega raziskovalca/ko z željo in predanostjo za delo na znanstveno odličnem projektu Evropskega raziskovalnega sveta »ERC Advanced Grant« z naslovom »Cold War Europe Beyond Borders. A Transnational History of Cross-Border Practices in the Alps-Adriatic area from World War II to the present.«, akronim »OPEN BORDERS«. Več o vsebini projekta si lahko preberete na spletni strani projekta: https://erc-openborders.eu/.

Razpis je namenjen kandidatom, ki ima izpolnjene pogoje za vpis na doktorski študijski program omenjenih področij. Zaposlitev je predvidena za določen čas, 48 mesecev oz. do zagovora doktorske naloge, najkasneje do 31. 12. 2027. Predvideni plačni razred je 36 (trenutno: 1.815,99 EUR/na mesec BRUTO). Mladi raziskovalec/ka ob zaposlitvi prejme tudi štipendijo v vrednosti doktorskega študija za celotno obdobje študija.

Do zaključka sodelovanja mora kandidat opraviti vse izpite in opraviti zagovor doktorske dispozicije. Kandidati naj se prijavijo na e-naslov: in v prijavi pošljejo:

Kandidati in kandidatke lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z:

 • javnim razpisom pri strokovni službi:

Martina Žerak

05/663-77-84

 • v zvezi z delovnim/raziskovalnim področjem pri mentorju po elektronski pošti:

prof. dr. Borut Klabjan

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje na področju znanstveno-raziskovalnega dela. Kandidati naj prijave pošljejo z elektronsko pošto na e-naslov: ter v kopiji dodajo tudi elektronska naslova: in .

Kandidati morajo svoje vloge poslati po elektronski pošti do vključno 14. 7. 2023 do 15.00. Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

 


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa  Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorice: dr. Saša Pišot

Raziskovalno področje: 5.03.00 Družboslovje / Sociologija

Raziskovalni program: P5-0381 Kineziologija za kakovost življenja

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 22. 05. 2023 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 22. 05. 2023 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom,
 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

Martina Lovrečič
05/663-77-17

ali pri mentorici po elektronski pošti:

dr. Saša Pišot

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023

ROK ZA PRIJAVO KANDIDATK ALI KANDIDATOV JE PODALJŠAN

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa  Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorice: dr. Urška Bratož

Raziskovalno področje: 6.01.00 Humanistika / Zgodovinopisje

Raziskovalni program: P6-0272 Sredozemlje in Slovenija

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 24. 06. 2023 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 22. 05. 2023 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom,
 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

Martina Lovrečič
05/663-77-17

ali pri mentorici po elektronski pošti:

dr. Urška Bratož

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


Razpis za zaposlitev na delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=2975657/#/?pdmid=2975657&drzava=SI,&iskalniTekst=&iskalnaLokacija=KOPER

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     18. 05. 2023


Razpis za zaposlitev na delovno mesto PODROČNA SVETOVALKA III – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto PODROČNA SVETOVALKA III – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=2982946/#/?pdmid=2982946&drzava=SI,&iskalniTekst=&iskalnaLokacija=KOPER

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 056637784, 056637700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     6. 5. 2023


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2023

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa  Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorice: prof. dr. Lenart Škof

Raziskovalno področje: 6.10.00 Humanistika / Filozofija

Raziskovalni program: P6-0279 Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 21. 04. 2023 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 21. 04. 2023 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom,
 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

Martina Lovrečič
05/663-77-17

ali pri mentorju po elektronski pošti:

prof. dr. Lenart Škof

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


Razpis za zaposlitev na delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC III – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC III – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=2963659/#/pdm/2963659

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 056637784, 056637700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     20. 3. 2023


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

NARAVOSLOVNE ZNANOSTI – STROKOVNI SODELAVEC VII/1 – M/

 

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto NARAVOSLOVNE ZNANOSTI – STROKOVNI SODELAVEC VII/1 – M/Ž. 

Podrobnejše informacije lahko pridobite na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=2963711/#/pdm/2963711

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     20. 3. 2023


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

KOORDINATOR CENTRALIZIRANIH EU PROJEKTOV 2 – PODROČNI PODSEKRETAR – M/Ž

 

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto KOORDINATOR CENTRALIZIRANIH EU PROJEKTOV 2 – PODROČNI PODSEKRETAR – M/Ž. 

Podrobnejše informacije lahko pridobite na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=2954583/#//?iskalniTekst=&iskalnaLokacija=koper&drzava=SI&pokPod=&regija=&pdmid=2954583

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     3. 3. 2023


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

VODJA SLUŽBE ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE – VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I – M/Ž

 

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto VODJA SLUŽBE ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/iskanje-zaposlitve/iskanje-dela/?idp=2938386/#/pdm/2938386

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     28. 1. 2023


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

VODILNI STROKOVNI SODELAVEC Z DOKTORATOM – M/Ž

ROK ZA PRIJAVO KANDIDATK ALI KANDIDATOV JE PODALJŠAN

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto VODILNI STROKOVNI SODELAVEC Z DOKTORATOM – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2826615&what=znanstveno%20

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     12. 1. 2023


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC I – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2826615&what=znanstveno%20

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     11. 09. 2022


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

MLADI RAZISKOVALEC – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto MLADI RAZISKOVALEC – M/Ž

Razpis in informacije o opisu predvidenih del in nalog najdete na spletni strani Zavoda na povezavi: https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2863154&what=znanstveno%20raziskovalno%20sredi%C5%A1%C4%8De%20koper

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

Razpis-Asistent-ZRS Koper MIOS

e-naslov:

Prijava je mogoča do     10. 08. 2022


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

GLAVNI VZDRŽEVALEC V – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto GLAVNI VZDRŽEVALEC V – M/Ž

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2853599&what=znanstveno%20raziskovalno&where=koper&distance=1

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     27. 06. 2022


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2022

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa P6-0434 Konstruktivna teologija v dobi digitalne kulture in antropocena, na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorice: prof. dr. Nadja Furlan Štante

Raziskovalno področje: 6.00 Humanistika

Raziskovalni program: P6-0434 Konstruktivna teologija v dobi digitalne kulture in antropocena

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 30. 07. 2022 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno  30.7.2022 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

Martina Lovrečič
05/663-77-17

ali pri mentorici po elektronski pošti:

prof. dr. Nadja Furlan Štante

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2022

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa P6-0272 Sredozemlje in Slovenija, na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, za pridobitev doktorata znanosti.

Ime in priimek mentorja: dr. Tilen Glavina

Raziskovalno področje: 6.01 Zgodovinopisje

Raziskovalni program: P6-0272 Sredozemlje in Slovenija

Kandidati morajo svoje vloge oddati do vključno 30. 07. 2022 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno  30.7.2022 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec ter priloge:

 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

Martina Lovrečič
05/663-77-17

ali pri mentorju po elektronski pošti:

dr. Tilen Glavina

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2826615&what=znanstveno%20

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     25. 05. 2022


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2826615&what=znanstveno%20

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     25. 05. 2022


Razpis za zaposlitev na delovno mesto

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2826615&what=znanstveno%20

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     28. 04. 2022


Razpis za zaposlitev na delovno mesto SISTEMSKI INŽENIR INFORMATIK – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto SISTEMSKI INŽENIR INFORMATIK VII/2 – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2770598

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     10. 12. 2021


Razpis za zaposlitev na delovno mesto INFORMATIK – SISTEMSKI ANALITIK VII/1 – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto INFORMATIK – SISTEMSKI ANALITIK VII/1 – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2770533

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     10. 12. 2021


Razpis za zaposlitev na delovno mesto PROJEKTNI SODELAVEC V – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto PROJEKTNI SODELAVEC V – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2770539

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     10. 12. 2021


Razpis za zaposlitev na delovno mesto SISTEMSKI ANALITIK VII/1 – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto SISTEMSKI ANALITIK VII/1 – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2759259&where=koper&distance=1

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     11. 11. 2021


Razpis za zaposlitev na delovno mesto PROJEKTNI SODELAVEC V – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto PROJEKTNI SODELAVEC V – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?jobId=2759263&where=koper&distance=1

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 7784, 05 663 7700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     11. 11. 2021


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ALI KANDIDATKE ZA MLADE RAZISKOVALCE ALI RAZISKOVALKE V LETU 2021

ROK ZA ODDAJO PRIJAV NA RAZPIS JE PODALJŠAN DO 30. 8. 2021.

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za pridobitev doktorata znanosti.

Kandidati in kandidatke se lahko prijavijo na prosto mesto mladega raziskovalca ali raziskovalke pri mentorju v okviru znanstvene vede in na izbranem področju, ki ga je na podlagi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 z dne 18. 1. 2021 potrdila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ime in priimek mentorja: izr. prof. dr. Rok Svetlič

Raziskovalno področje: 5.05 Pravo

Raziskovalni program: P5-0400 Družbena pogodba v 21. stoletju

Kandidati in kandidatke morajo svoje vloge oddati osebno do vključno 30. 8. 2021 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 30. 8. 2021 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in samostojne priloge:

 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS – podaljšanje

2 – NAVODILA – podaljšanje razpisa

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

Martina Lovrečič
05/663-77-17

ali pri mentorju po elektronski pošti:

izr. prof. dr. Rok Svetlič

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2021

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov in kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za pridobitev doktorata znanosti.

Kandidati in kandidatke se lahko prijavijo na prosto mesto mladega raziskovalca ali raziskovalke pri mentoriciv okviru znanstvene vede in na izbranem področju, ki ga je na podlagi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 z dne 18. 1. 2021 potrdila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ime in priimek mentorice: prof. dr. Vesna Mikolič

Raziskovalno področje: 5.11 Narodno vprašanje

Raziskovalni program: P5-0409 Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja

Kandidatiin kandidatke morajo svoje vloge oddati osebno do vključno 5. 8. 2021 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 5. 8. 2021 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in samostojne priloge:

 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

ali pri mentorici po elektronski pošti:

prof. dr. Vesna Mikolič

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2021

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov in kandidatk za mlade raziskovalce ali raziskovalke, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za pridobitev doktorata znanosti.

Kandidati in kandidatke se lahko prijavijo na prosto mesto mladega raziskovalca ali raziskovalke pri mentorju v okviru znanstvene vede in na izbranem področju, ki ga je na podlagi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 z dne 18. 1. 2021 potrdila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ime in priimek mentorja: izr. prof. dr. Uroš Marušič

Raziskovalno področje: 5.10 Šport

Raziskovalni program: P5-0381 Kineziologija za kakovost življenja

Kandidati in kandidatke morajo svoje vloge oddati osebno do vključno 5. 8. 2021 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 5. 8. 2021 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in samostojne priloge:

 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca/-ke ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • pisno izjavo kandidata ali kandidatke, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati in kandidatke lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

ali pri mentorju po elektronski pošti:

izr. prof. dr. Uroš Marušič

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.


Razpis za zaposlitev na delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II – M/Ž

 

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2698726&STATE=Obalno-kra%C5%A1ka

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 77 84, 05 663 77 00

el. naslov:

Kandidatke in kandidati lahko prijave pošljejo do vključno 22. 6. 2021.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV NA RAZPIS JE PODALJŠAN DO 30. 6. 2021.


Razpis za zaposlitev na delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC III – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC III – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2671943&STATE=Obalno-kra%C5%A1ka

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 056637784, 056637700

el. naslov:


Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper išče ambicioznega mladega raziskovalca/ko z željo in predanostjo v desetih letih postati mednarodno uveljavljen raziskovalec na področjih kineziologije, fizioterapije, psihologije ali medicine.

Razpis je namenjen kandidatom, ki imajo izpolnjene pogoje za vpis na doktorske študijske programe omenjenih področij. Pogodbeno sodelovanje je predvideno za čas od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2023 (36 mesecev), glavne raziskovalne možnosti zaobjemajo aktivnosti projekta TwinBrain ter tesnega sodelovanja z uglednimi mednarodnimi inštitucijami iz Nemčije, Švice in Italije. Mladi raziskovalec/ka ob zaposlitvi prejme tudi štipendijo v vrednosti doktorskega študija za celotno obdobje študija (vrednost 14.000 EUR).

Do zaključka sodelovanja mora kandidat opraviti vse izpite (60 kreditnih točk) in opraviti zagovor doktorske dispozicije. Kandidati naj se prijavijo na e-naslov: in v prijavi pošljejo:

· življenjepis,

· motivacijsko pismo,

· kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, iz katere je razvidno stalno prebivališče,

· dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,

· seznam znanstvenih in strokovnih objav (izpis iz COBISS-a), na katerem so označeni članki in objave,

· morebitno dokazilo o trenutni zaposlitvi (fotokopijo pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o sodelovanju oz. drugega ustreznega dokumenta v primeru samostojnega podjetnika oz. zasebnega športnega delavca) in

· izjavo o nameri prekinitve dosedanjega dela v primeru, da bo posameznik sprejet v okviru tega projekta,

· izjavo posameznika, da bo v obdobju vključenosti v projekt opravil vse izpite (60 kreditnih točk) in oddal ter zagovarjal vsaj doktorsko dispozicijo.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje na področju znanstveno-raziskovalnega dela. Kandidati naj prijave pošljejo z elektronsko pošto na e-naslov: do vključno 4. 9. 2020.


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2020

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za pridobitev doktorata znanosti.

Kandidati se lahko prijavijo na prosto mesto mladega raziskovalca pri mentorju v okviru znanstvene vede in na izbranem področju, ki ga je na podlagi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020 z dne 22. 01. 2020 potrdila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ime in priimek mentorja: prof. dr. Egon Pelikan

Raziskovalno področje: 6.01 Zgodovinopisje

Raziskovalni program: P6-0272 Sredozemlje in Slovenija

Kandidati morajo svoje vloge oddati osebno do vključno 14. 8. 2020 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 14. 8. 2020 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in samostojne priloge:

 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

ali pri mentorju po elektronski pošti:

prof. dr. Egon Pelikan


Razpis za zaposlitev na delovno mesto MLADI RAZISKOVALEC – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto MLADI RAZISKOVALEC – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2578981

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 77 84, 05 663 77 00

e-naslov:

Prijava je mogoča do     11. 06. 2020

Razpis-Asistent-ZRS Koper MIOS


Razpis za zaposlitev na delovno mesto GLAVNI VZDRŽEVALEC V – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto GLAVNI VZDRŽEVALEC V – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2578981

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 05 663 77 84, 05 663 77 00

e-naslov:

Prijava je mogoča do     11. 06. 2020


Razpis za zaposlitev na delovno mesto ORGANIZATOR INFORMATIKE VII/2 – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto ORGANIZATOR INFORMATIKE VII/2 – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2553696

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 056637784, 056637700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     10. 03. 2020


Razpis za zaposlitev na delovno mesto ORGANIZATOR INFORMATIKE VII/1 – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto ORGANIZATOR INFORMATIKE VII/1 – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2562349

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 056637784, 056637700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     10. 03. 2020


Razpis za zaposlitev na delovno mesto ORGANIZATOR INFORMATIKE VII/2 – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto ORGANIZATOR INFORMATIKE VII/2 – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://ww.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2493621

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 056637784, 056637700

e-naslov:

Prijava je mogoča do     18. 02. 2020


Razpis za zaposlitev na delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC III – M/Ž

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je Znanstveno-raziskovalno središče Koper objavilo razpis za kandidata ali kandidatko za zaposlitev na delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC III – M/Ž. 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda na povezavi https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2493621

ali pri kontaktni osebi ZRS Koper Martini Žerak:

telefon: 056637784, 056637700

el. naslov:


JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2019

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali v okviru raziskovalnega programa Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za pridobitev doktorata znanosti.

Kandidati se lahko prijavijo na prosto mesto mladega raziskovalca pri mentorju v okviru znanstvene vede in na izbranem področju, ki ga je na podlagi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 z dne 25. 01. 2019 potrdila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ime in priimek mentorice: Dr. Mateja Sedmak

Raziskovalno področje: 5.03 Družboslovje / sociologija

Raziskovalni program: P6-0279 Območje kulturnega stika v integracijskih procesih

Kandidati morajo svoje vloge oddati osebno do vključno 26. 6. 2019 do 15. ure. Kot pravočasno se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno 26. 6. 2019 (velja poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in samostojne priloge:

 • življenjepis,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno,
 • pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev in da podiplomski študij v času usposabljanja mladega raziskovalca ne bo financiran v okviru drugih javnih sredstev,
 • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
 • pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti,
 • fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši, več kot šestmesečni, dokumentirani bolezenski odsotnosti.

1 – JAVNI RAZPIS

2 – NAVODILA

3 – PRIJAVNI OBRAZEC

4 – IZJAVA

5 – POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST

Kandidati lahko dodatne informacije v zvezi z javnih razpisom dobijo pri strokovni službi:

Martina Žerak
05/663-77-84

ali pri mentorju po elektronski pošti:

dr. Mateja Sedmak


Razpis za zaposlitev na mesto mladega raziskovalca

Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper išče kandidata ali kandidatko za sklenitev pogodbe o sodelovanju za mesto mladega raziskovalca na področjih športa/kineziologije, psihologije ali medicine.

Razpis je namenjen kandidatom, ki so že vpisani na doktorske študijske programe omenjenih področij. Pogodbeno sodelovanje je predvideno za čas od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 (36 mesecev). Do zaključka sodelovanja mora kandidat opraviti vse izpite (60 kreditnih točk) in oddati najmanj prvo doktorsko seminarsko nalogo.

Kandidati naj se prijavijo na e-naslov: in v prijavi pošljejo:

 • življenjepis,
 • kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, iz katere je razvidno stalno prebivališče,
 • dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
 • seznam znanstvenih in strokovnih objav (izpis iz COBISS-a), na katerem so označeni članki in objave,
 • morebitno dokazilo o trenutni zaposlitvi (fotokopijo pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o sodelovanju oz. drugega ustreznega dokumenta v primeru samostojnega podjetnika oz. zasebnega športnega delavca) in
 • izjavo o nameri prekinitve dosedanjega dela v primeru, da bo posameznik sprejet v okviru tega projekta,
 • dokazilo o dosedanjem delu na področju razvoja športnega rezultata v praksi, iz katerega je razvidno število let navedenega dela, potrjenega s strani znanstveno – raziskovalne inštitucije, oziroma dokazilo o dosedanjem delu v praksi na področju prava v športu, potrjenega s strani ustrezne institucije,
 • dokazilo izobraževalne institucije o vključenosti posameznika v doktorski študij (v pedagoški proces) na področju športa/kineziologije ali drugih interdisciplinarnih ved, povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija),
 • izjavo posameznika, da bo v obdobju vključenosti v projekt RKŠ- sklop A opravil vse izpite (60 kreditnih točk) in oddal najmanj prvo doktorsko seminarsko nalogo.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so že vpisani v doktorski študij, prijavijo pa se lahko tudi kandidati, ki v študijskem letu 2018/19 še niso vpisani na doktorski študij in se nameravajo vpisati s 1. 10. 2019. V tem primeru še ni potrebno prilagati Dokazila izobraževalne inštitucije o vključenosti posameznika v doktorski študij.

Kandidati naj prijave pošljejo z elektronsko pošto na e-naslov: do vključno 1. 4. 2019.


Arhiv razpisov za javna naročila in investicije

Rok za oddajo ponudb: 17. 1. 2022 do 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. obrazec: “Navodila ponudnikom
 2. obrazec: “ESPD
 3. obrazec: “Predračun
 4. obrazec: “Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 5. obrazec: “Izjava o zagotovitvi splošnih pogojev za sodelovanje
 6. obrazec: “Izjava ponudnika o odzivnem času in dosegljivosti
 7. obrazec: “Podatki o kadrih
 8. obrazec: “Reference
 9. obrazec: “Splošni podatki
 10. obrazec: “Vzorec okvirnega sporazuma


Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih (GOI) del za dokončanje obnove-rekonstrukcije objekta Palača Baseggio, Kreljeva ulica 6, parcela št. 552 K.O. 2605-KOPER za ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 30. 8. 2021 do 12:00

Informativna dokumentacija o projektu:

 1. Naslovna stran mape z osnovnimi podatki
 2. Tehnično poročilo “Opis gradnje in njenih značilnosti
 3. Tehnično poročilo “Načrt električnih instalacij in električne opreme
 4. Tehnično poročilo “Načrt strojnih instalacij

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. Razpisna dokumentacija
 2. obrazec “ESPD” (XML datoteka) za vse gospodarske subjekte
 3. obrazec “Splošni podatki
 4. obrazec “Udeležba – Soglasje podizvajalca
 5. obrazec “Pravna oseba – Pooblastilo
 6. obrazec “Fizična oseba – Pooblastilo
 7. obrazec “Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika
 8. obrazec “Reference
 9. obrazec “Reference – Potrdilo
 10. obrazec “Seznam kadrov
 11. obrazec “Reference kadrov – Potrdilo
 12. obrazec “Bančna garancija – Pogodbene obveznosti
 13. obrazec “Bančna garancija – Odprava napak
 14. popis del (datoteka excel)
 15. obrazec “Ponudbeni predračun
 16. obrazec “Cenik kalkulativnih elementov
 17. osnutek “Gradbena pogodba


Nabava Laboratorijskega DS-NIR spektrometra za ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 21. 7. 2021 do 16:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Naročnik-ESPD (XML datoteka)
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Predračun
 6. RD6 – Splošni podatki
 7. RD7 – vzorec Pogodbe


Javno naročilo ‘Izvedbo storitev računovodstva za potrebe ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 18. 6. 2021 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. Naročnik – ESPD (.zip datoteka)
 3. RD2 – Ponudbeni predračun
 4. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 5. RD4 – Reference
 6. RD5 – Splošni podatki
 7. RD6 – Vzorec pogodbe


Nabava brezžične naprave za elektroencefalografijo (EEG) visoke gostote za ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 7. 6. 2021 do 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Naročnik-ESPD (.zip datoteka)
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Predračun
 6. RD6 – Splošni podatki
 7. RD7 – vzorec Pogodbe


Nabava plinskega kromatografa s FID detektorjem in avtomatskim injektorjem ter avtomatskim podajalnikom vzorcev za ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 28. 4. 2021 do 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Naročnik-ESPD (XML datoteka)
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Predračun
 6. RD6 – Splošni podatki
 7. RD7 – vzorec Pogodbe


Javni natečaj za oblikovanje promocijske slikovne podobe (plakata) ZRS Koper ZRS Koper

Rok za oddajo natečajnih nalog je do 20. 1. 2021 do 12:00 na naslov naročnika

Podrobnejša navodila so v priloženi razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija (PDF)

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE PROMOCIJSKE SLIKOVNE PODOBE (PLAKATA) ZRS Koper (PDF)

Obrazec 1 (PDF)

Obrazec 2 (PDF)


Javni natečaj za oblikovanje promocijske slikovne podobe (plakata) ZRS Koper ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 2. 11. 2020 do 12:00

Podrobnejša navodila so v priloženi razpisni dokumentaciji:

Razpisna dokumentacija

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE PROMOCIJSKE SLIKOVNE PODOBE (PLAKATA) ZRS Koper


Nakup DXA (Dual energy X-rAy) naprave z možnostjo skeniranja celega telesa za ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 2. 10. 2020 do 12:00

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 9. 10. 2020. Več preberite v sklepu o podaljšanju roka.

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1-Razpisna-dokumentacija
 2. RD2-Naročnik-ESPD (.zip datoteka)
 3. RD3-Soglasje-podizvajalca
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Predračun
 6. RD6 – Splošni podatki
 7. RD7 – vzorec Okvirnega sporazuma


Nabava plinskega kromatografa s FID detektorjem in avtomatskim injektorjem ter avtomatskim podajalnikom vzorcev za ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 15. 9. 2020 do 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1-Razpisna-dokumentacija
 2. RD2-Naročnik-ESPD (XML datoteka)
 3. RD3-Soglasje-podizvajalca-JN-2671-13-2020
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Predračun
 6. RD6 – Splošni podatki
 7. RD7 – vzorec Okvirnega sporazuma


Nabava raziskovalne opreme za razvoj novih metod za karakterizacijo in ugotavljanje potvorb olj za ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 31. 8. 2020 do 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Razpisna dokumentacija
 2. RD2 – Splošni podatki
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca
 4. RD4 – Tehnične specifikacije – sklop 1
 5. RD5 – Tehnične specifikacije – sklop 2
 6. RD6 – Tehnične specifikacije – sklop 3
 7. RD7 – Predračun
 8. RD8 – Osnutek pogodbe
 9. RD9 – ESPD naročnik (XML datoteka v arhivu)


Javno naročilo ‘Izvajanje pisnega prevajanja in lektoriranja besedil za potrebe ZRS Koper

Spremenjen rok za oddajo ponudb: 8. 6. 2020 ob 12:00

SKLEP O PODALJŠANJU ROKA

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. Navodila ponudnikom
 2. obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML)
 3. obrazec »Predračun«,
 4. obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),
 5. obrazec »IZJAVA O ZAGOTOVITVI SPLOŠNIH POGOJEV ZA SODELOVANJE«,
 6. obrazec »IZJAVA PONUDNIKA O ODZIVNEM ČASU IN DOSEGLJIVOSTI«,
 7. obrazec »IZJAVA O KADRIH«,
 8. obrazec »REFERENCE«,
 9. obrazec »SPLOŠNI PODATKI«,
 10. Vzorec okvirnega sporazuma.


Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti ‘Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala za ZRS Koper (2671-05/2020-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 17. 4. 2020 do 12:00 ure

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 1. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,
 2. obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte – NEVELJAVNI OBRAZEC!
 3. obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte – 7. 4. 2020 POPRAVLJEN VELJAVNI OBRAZEC!
 4. obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),
 5. tehnične specifikacije,

5. obrazec »Predračun«,

6. obrazec »Povzetek predračuna – rekapitulacija«,

7. splošni podatki,

8. vzorec »Okvirnega sporazuma«.

 


Javno naročilo storitev po postopku naročila male vrednosti ‘Sukcesivno izvajanje tiskarskih in drugih spremljajočih storitev (2671-03/2020-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 25. 3. 2020 ob 12:00

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 1. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,
 2. obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte,
 3. obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),
 4. Tehnične specifikacije,
 5. obrazec »Predračun«,
 6. obrazec »Ponudbena cena«,
 7. obrazec »Splošni podatki«,
 8. Vzorec pogodbe,
 9. Priročnik Celostna grafična podoba ZRS Koper


Javno naročilo ‘Platforma za zajem, posredovanje in obdelavo raziskovalnih podatkov za ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 25. 2. 2020 do 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Narocnik_ESPD
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Obrazec predračun
 6. RD6 – Vzorec pogodbe


Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti ‘Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala za ZRS Koper (2671-01/2020-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 25. 3. 2020 do 12:00 ure

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 1. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,
 2. obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte,
 3. obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),
 4. tehnične specifikacije,
  • SKLOP 1: KEMIKALIJE IN REAGENTI
  • SKLOP 2: POTROŠNI MATERIAL za kromatografijo
  • SKLOP 3: KROMATOGRAFSKE KOLONE AGILENT TECHNOLOGIES
  • SKLOP 4: KROMATOGRAFSKE KOLONE PHENOMENEX
  • SKLOP 5: KROMATOGRAFSKE KOLONE RESTEK
  • SKLOP6: KROMATOGRAFSKE KOLONE SUPELCO
  • SKLOP 7: KROMATOGRAFSKE KOLONE MZ ANALYSENTECHNIK

5. obrazec »Predračun«

6. obrazec »Povzetek predračuna – rekapitulacija«,

7. splošni podatki,

8. vzorec pogodbe.

Cene etanola naj se, kot pojasnjeno v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 10. 3. 2020 na portalu https://www.enarocanje.si/ – Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala za ZRS Koper, podajo brez zneska trošarin.


Javno naročilo storitev po postopku naročila male vrednosti za ‘Sukcesivno izvajanje tiskarskih in drugih spremljajočih storitev za ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 10. 2. 2020 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. Narocnik ESPD
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Obrazec predračun
 6. RD6 – Ponudbena cena
 7. RD7 – Vzorec pogodbe
 8. RD8 – Menična izjava s pooblastilom
 9. RD9 – Splošni podatki
 10. Priročnik Celostna grafična podoba ZRS Koper


Javno naročilo ‘Izvajanje pisnega prevajanja in lektoriranja besedil za potrebe ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 2. 12. 2019 ob 12:00

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 16. 12. 2019 do 12:00

Spoštovani potencialni ponudniki, obveščamo vas da smo tehnično težavo glede oddaje ponudb preko portala e-jn uredili. Oddaja ponudb je ponovno omogočena.

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom_PREVAJANJE
 2. Narocnik_ESPD
 3. RD3 – Obrazec predračun
 4. RD4 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 5. RD5 – Izjava
 6. RD5 – Izjava o odzivnem času
 7. RD5 – Reference
 8. RD6 – Splošni podatki o ponudniku
 9. RD6 – Podatki o kadrih
 10. RD7 – Vzorec okvirnega sporazuma


Javno naročilo ‘Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe ZRS Koper (2671-23/2019-POG)

Rok za oddajo ponudb: 5. 9. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila
 2. RD2 – Obrazec ESPD
 3. RD3 – Predračun
 4. RD4 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 5. RD5 – Tehnične specifikacije
 6. RD6 – Vzorec pogodbe


Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti ‘Dobava laboratorijske opreme – Masno selektivni detektor za instalacijo na plinski kromatograf AGILENT 7890B za potrebe ZRS Koper (2671-21/2019-POG)

Rok za oddajo ponudb: 27. 8. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Obrazec ESPD
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Predračun
 6. RD6 – Vzorec pogodbe


Javno naročilo ‘Dobava laboratorijske opreme – FT-NIR SPEKTROMETER’ za potrebe ZRS Koper (2671-20/2019-POG)

Rok za oddajo ponudb: 26. 8. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Obrazec ESPD
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Predračun
 6. RD6 – Vzorec pogodbe


Javno naročilo ‘Nakup in dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe ZRS Koper (2671-19/2019-POG)

Rok za oddajo ponudb: 5. 7. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila
 2. Obrazec ESPD
 3. RD2 – Predračun
 4. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 5. RD4 – Specifikacije
 6. RD5 – Vzorec pogodbe


Javno naročilo ‘Izvedbo storitev računovodstva za potrebe ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 28. 6. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. Obrazec ESPD
 3. RD2 – Predračun
 4. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 5. RD4 – Reference
 6. Vzorec pogodbe
 7. RD5 – Splošni podatki


Javno naročilo ‘Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe ZRS Koper – Tablični račumalniki

Rok za oddajo ponudb: 7. 6. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Obrazec ESPD
 3. RD3 – Predračun
 4. RD4 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 5. RD5 – Tehnične specifikacije
 6. RD6 – Vzorec pogodbe


Javno naročilo ‘Nakup osebnega vozila z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing

Rok za oddajo ponudb: 20. 5. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Naročnik_ESPD
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD4 – Tehnične specifikacije
 5. RD5 – Splošni podatki o ponudniku
 6. RD6 – Ponudbeni predračun
 7. RD7 – Vzorec pogodbe


Javno naročilo ‘Najem konferenčnih dvoran in izvedba hotelskih storitev v okviru konferenčnih dogodkov in sestankov za potrebe ZRS Koper’

Rok za oddajo ponudb: 10. 5. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Naročnik_ESPD
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD 4 in 5 – Predračun SKLOP 1 in Predračun SKLOP 2
 5. RD6 – Vzorec pogodbe
 6. RD7 – Splošni podatki o ponudniku


Javno naročilo ‘Nakup in dobava energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 29. 4. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Obrazec ESPD
 3. RD3 – Predračun
 4. RD4 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 5. RD5 – Tehnične specifikacije
 6. RD6 – Vzorec pogodbe


Javno naročilo ‘Najem konferenčnih dvoran in izvedba hotelskih storitev v okviru konferenčnih dogodkov in sestankov za potrebe ZRS Koper’

Rok za oddajo ponudb: 26. 4. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom
 2. RD2 – Narocnik_ESPD
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD 4 in 5 – Predračun SKLOP 1 in Predračun SKLOP 2
 5. RD6 – Vzorec pogodbe
 6. RD7 – Splošni podatki o ponudniku


Javno naročilo ‘Izvajanje pisnega prevajanja in lektoriranja besedil za potrebe ZRS Koper

Rok za oddajo ponudb: 25. 4. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1 – Navodila ponudnikom_PREVAJANJE
 2. RD2 – Obrazec predračun
 3. RD3 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD4 – Izjava
 5. RD5 – Splošni podatki o ponudniku
 6. RD6 – Vzorec okvirnega sporazuma
 7. Narocnik_ESPD


Javno naročilo ‘Najem konferenčnih dvoran in izvedba hotelskih storitev v okviru konferenčnih dogodkov in sestankov za potrebe ZRS Koper’

Rok za oddajo ponudb: 8. 3. 2019 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
 4. RD 4 in 5 – Predračun SKLOP 1 in Predračun SKLOP 2
 5. RD 6 – Vzorec pogodbe
 6. RD 7 – Splošni podatki o ponudniku


Javno naročilo ‘Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing (JN008513/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 19. 12. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_tehnične specifikacije
 5. Obrazec 1 – Splošni podatki o ponudniku
 6. Obrazec 2 – Predračun
 7. Obrazec 3 – Osnutek pogodbe


Javno naročilo ‘Sistem za meritev elektromehanske učinkovitosti skeletne mišice (JN003002/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 21. 5. 2018 ob 12:30

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD_15.xml
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_specifikacije_EME_Sistem za merjenje elektromišične učinkovitosti
 5. RD5_-_Obrazec_Predracun_EME_Sistem za merjenje elektromišične učinkovitosti
 6. RD6_Pogodba_elektromehanska ucinkovitost
 7. RD7_Menicna izjava


Javno naročilo ‘Sistem za analizo gibanja (JN003003/2018-W01)’

Rok za oddajo ponudb: 21. 5. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:

 1. RD1_Navodila ponudnikom
 2. RD2_Narocnik_ESPD_15.xml
 3. RD3_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila
 4. RD4_-_specifikacije_Sistem za analizo gibanja
 5. RD5_-_Obrazec_Predracun_Sistem za analizo gibanja
 6. RD6_Pogodba
 7. RD7_Menicna izjava


Javno naročilo ‘Dobava laboratorijske opreme – Plinski kromatograf z večnamenskim vzorčevalnikom tekočih vzorcev iz parne faze’

Rok za oddajo ponudb: 4. 6. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:


Javno naročilo ‘ARHIV SPOMINA 2 – strežniški del (2671-16/2018-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 8. 6. 2018 ob 12:30

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih:


Javno naročilo blaga po postopku naročila male vrednosti ‘Sukcesivna dobava laboratorijskega materiala za ZRS Koper (2671-18/2018-POG)’

Rok za oddajo ponudb: 4. 7. 2018 ob 12:00

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija so v priloženih dokumentih: