Izhod iz enostavnega načina

Predstavitev

Delovanje ZRS Koper je izrazito interdisciplinarno (preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved), poseben poudarek pa je na preučevanju tematik Sredozemlja in zgornjejadranskega območja.

Kot osrednje dejavnosti ZRS Koper lahko navedemo:

  • temeljno in aplikativno raziskovanje,
  • izdelava ekspertiz in svetovanje,
  • izobraževanje,
  • organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov,
  • publiciranje in založniška dejavnost,
  • dokumentacijska in knjižnična dejavnost.

ZRS Koper se aktivno vključuje v mednarodno znanstveno sodelovanje in se povezuje s sorodnimi organizacijami po svetu.

Raziskovalke in raziskovalci se poleg raziskovalnega dela vključujejo tudi v izobraževalni proces na vseh slovenskih univerzah ter s tem zagotavljajo prenos svojih spoznanj v izobraževalno sfero.

Zgodovina ZRS Koper

Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper (ZRS Koper) je bilo ustanovljeno 1. decembra 1994. Ustanovitelj je bila vlada RS, soustanoviteljici pa Skupnost obalnih občin (kot pravne naslednice zdaj vse obalne občine: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran) in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Med leti 2003 in 2015 je ZRS deloval v okviru Univerze na Primorskem. Bil je temeljno raziskovalno jedro novonastale univerze. Raziskovalci in raziskovalne podlage projektov ZRS so predstavljali inkubator za številne dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzi.

S ciljem odgovornega oblikovanja svoje prihodnosti so raziskovalci ZRS Koper stremeli po novi organiziranosti. S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil tako dne 26. 11. 2016 ustanovljen javni raziskovalni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Koper.


Direktor ZRS Koper

Namestnik direktorja ZRS Koper

Predstojniki inštitutov