Izhod iz enostavnega načina

Inštitut za zgodovinske študije

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Inštitut za zgodovinske študije

Inštitut za zgodovinske študije (IZŠ) se je v desetletju od formalnega začetka svojega delovanja uveljavil kot slovenska in evropska referenčna točka za raziskovanje zgodovine obmejnega prostora zahodne Slovenije ter tudi kot ključni akter uveljavljanja pogledov na slovensko zgodovino iz njenih različnih geografskih predelov. Skozi obravnavanje primorskega prostora kot »prostora stika« kultur, mentalitet, narodov je bistveno doprinesel k zavedanju in poznavanju zgodovinske podobe slovenskega Mediterana.

dr. Egon Pelikan, znanstveni svetnik

Kdo smo

IZŠ je bil ustanovljen leta 2004, svojo programsko in kadrovsko jedro pa je oblikoval že v samih začetkih delovanja ZRS leta 1996. Program inštituta je z raziskavami usmerjen v zgodovino zahodne Slovenije, primorskega in istrskega prostora kot geografsko kompleksne regije in zgodovinskega, etničnega in kulturnega stičišča med Srednjo Evropo in Sredozemljem na eni strani ter med evropskim vzhodom in zahodom na drugi strani.

Raziskovalno delo sodelavcev inštituta je posvečeno proučevanju zgodovine v tem stičnem prostoru, njegov rezultat pa so mednarodno uveljavljene ter vsebinsko in metodološko raznolike zgodovinske raziskave, ki vključujejo poglede pravne, politične, nacionalne, gospodarske in ustne zgodovine, zgodovine vsakdana, biografske zgodovine, demografske zgodovine itd.

Kompetence in dosežki

Raziskovalni program IZŠ-ja se osredotoča na proučevanje primorskega in istrskega obmejnega prostora, ki leži na kulturnem stičišču med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Teme proučevanja se nanašajo na družbene, gospodarske, antropološke, sociološke, politične, diplomatske, vojaške in kulturne vidike celotnega regionalnega prostora, tako na makro- kot tudi na mikroanalitični ravni v posameznih zgodovinskih obdobjih in v perspektivi zgodovine »dolgega trajanja«. V skladu s programskimi smernicami je poseben poudarek namenjen preseganju strogega ločevanja med strokami in spodbujanju raziskovalcev k interdisciplinarnemu delu ter metodološki inovativnosti.

Poslanstvo in vizija

Delo raziskovalcev IZŠ-ja je nenadomestljivo vpeto v slovenski in srednjeevropski znanstveni prostor. Delovanje inštituta je namreč znotraj regije velikega pomena, saj svojo nalogo izpolnjuje na enem najbolj zgodovinsko razgibanih območij v okviru današnje Republike Slovenije.

Zato je razvoj raziskovanja v IZŠ-ju v interesu slovenske države, znanosti in družbe ter ne nazadnje v vitalnem interesu lokalne skupnosti in akademskemu prostoru, ki ji je prav zgodovinopisje – tudi mednarodno – pomemben prepoznavni znak. Tudi v bodoče želijo člani IZŠ-ja razvijati zastavljena in tematsko prepoznavna področja raziskav ter tako soustvarjati slovensko in evropsko zgodovinopisje. Obenem si stalno prizadevajo za vsestransko povezovanje z domačimi in s tujimi raziskovalnimi, pedagoškimi in arhivskimi institucijami.

Predstojnik: dr. Egon Pelikan, znanstveni svetnik

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 32

Kolektiv Inštitut za zgodovinske študije