Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

 • Novejša zgodovina,
 • Avtoritarne in totalitarne ideologije
 • Slovenci na Primorskem v času fašizma,

Biografija:

Egon Pelikan (1963) je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1998 z disertacijo ‘Politični katolicizem na eni in drugi strani rapalske meje’. Istega leta je bil na razpisu italijanskega ministrstva za znanost izbran za enoletno gostovanje na Oddelku za zgodovino Univerze v Trstu (Dipartimento di Lingue e Letterature dei Paesi del Mediteraneo).
Leta 2004 je bil s strani nemške državne znanstvene ustanove Alexander von Humboldt izbran za enoletno pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za zgodovino Univerze Essen-Duisburg. Poleg tega je na povabilo Saške akademije znanosti in umetnosti v Leipzigu v zimskem semestru leta 2011 bil gostujoči raziskovalec. V okviru svojega raziskovalnega dela se ukvarja zlasti z obdobjem modernizacije, torej obdobjem slovenske zgodovine v mednarodnem kontekstu ter zgodovino političnih ideologij posebej od konca 19. stoletja do konca II. svetovne vojne.
Od leta 2004 je dr. Egon Pelikan predstojnik Inštituta za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in član Znanstvenega sveta.

Je član uredniških odborov revij Acta Histriae in Qualestoria ter član raziskovalne ustanove Alexander von Humboldt. V letih 2008-2010 je bil predsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije.
Bibliografija dr. Pelikana obsega več kot 200 enot, med katerimi je več avtorskih monografij, ki so izšle v Sloveniji in tujini.
Za svoje delo je Egon Pelikan prejel nagrade in priznanja:

 • prejemnik najprestižnejše nagrade za vrhunske znanstvene dosežke v Republiki Sloveniji – Zoisove nagrade (2017);
 • prejemnik nagrade ZRS Koper Glasnik znanosti za posamezne vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev (2017);
 • prejemnik Nagrade Univerze na Primorskem za znanstveno in pedagoško odličnost (2009);
 • nagrada Glasnik znanosti ZRS Koper za izvirno knjigo s področja zgodovinopisja (2003).

Vrsto let je raziskoval in poučeval v tujini:

 • gostovanje v okviru ustanove Alexander von Humboldt na Saški akademiji znanosti (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, 2010);
 • štipendist ustanove Alexander von Humboldt (Humboldt-Stiftung) (enoletno raziskovalno in pedagoško delo na Oddelku za zgodovino Univerze v Essnu, 2004-2005);
 • štipendija italijanske vlade (enoletno delo na univerzi v Trstu in arhivih v Rimu, 1998);
 • Karl Franzens Universität v Gradcu na projektu »Urbane Leitkulturen« (vodja rektor graške univerze, prof. dr. Helmut Konrad, 1994-1995);
 • enoletna štipendija avstrijske vlade (enoletno delo na univerzi na Dunaju, 1992).

Zadnje publikacije iz spletne knjigarne