Izhod iz enostavnega načina

Inštitut za vinogradništvo in vinarstvo

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
vinograd

Tako vinogradništvo kot vinarstvo sodi med  pomembnejše gospodarske in kmetijske panoge Istrskega prostora. Kljub številnim odličnim raziskovalnim ustanovam v Sloveniji, je bilo s strani lokalne skupnosti, vinogradnikov, vinarjev in uporabnikov znanj ugotovljeno, da je znanstveno-raziskovalni razvoj vinogradništva in vinarstva na območju vinorodne dežele Primorske zelo podhranjen. V sled temu je  ZRS Koper s podporo lokalnih skupnosti ter domačih in tujih  inštitucij znanj v letu 2023 ustanovil Inštitut za vinogradništvo.  Inštitut za vinogradništvo in vinarstvo bo na podlagi povezovanja in evidentiranja težav in izzivov lokalnih vinogradnikov in vinarjev, raziskoval in razvijal nova znanja in rešitve za potrebe pridelave in predelave vina v vinorodni deželi Primorski. Pridobljena nova znanja in evidentirane potrebe pa bodo temelj za osnovanje razvojne strategije vinogradništva in vinarstva na obočju slovenske Istre, katre glavni cilje je povečati prepoznavnost istrskih vin v svetu.

v. d. predstojnica: dr. Maja Podgornik

E-naslov:
Tel.: +386 5 663 77 00