Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Znanost o športu/Kineziologija
  • Motorični razvoj in motorično učenje; mehanizmi prilagajanja gibalnega sistema in funkcionalnih zmožnosti človeka – razvojno, okoljsko in življenjsko specifično

Biografija:

Rado Pišot je diplomiral na Fakulteti za telesno kulturo Univerze v Ljubljani, zaključil znanstveni magisterij na skupnem programu Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu in doktoriral iz kinezioloških znanosti leta 1997 na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo »Model motoričnega prostora šestinpolletnih otrok pred parcializacijo morfoloških značilnosti in po njej«.

Rado Pišot je bil od marca 2013 direktor UP ZRS Koper, od leta 2017 pa je direktor ZRS Koper. Hkrati je član Znanstvenega sveta ZRS Koper. Pred tem je bil kot pobudnik in ustanovitelj Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS, vse od njegove ustanovitve leta 2004 pa do marca 2013 tudi njegov predstojnik ter član Znanstvenega sveta UP ZRS.

Glavna področja njegovega raziskovanja so gibalni razvoj človeka in gibalno učenje ter mehanizmi prilagajanja gibalnega sistema in funkcionalnih zmožnosti človeka – razvojno, okoljsko in življenjsko specifično. Svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje prenaša študentom različnih univerz doma in po svetu. Je mentor mladim raziskovalcem, vodja več mednarodnih in nacionalnih projektov. Za svoje delo je prejel več mednarodnih in državnih nagrad in priznanj, med drugim tudi Bloudkovo priznanje za razvoj Kineziologije.

Bil je eden od pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP), član prvega senata UP ter prvi dekan UP Pedagoške fakultete v Kopru (2003 – 2007). Med leti 2007 – 2011 je bil prorektor za področje znanstveno‐raziskovalnega in razvojnega dela Univerze na Primorskem. S sodelavci je bil avtor in pobudnik nastanka novih študijskih programov Aplikativne kineziologije 1., 2. in 3. stopnje in akreditacije Fakultete za ergonomske in kineziološke študije (FENIKS). Do leta 2016 je opravljal vlogo koordinatorja študijskih programov in v.d. dekana FENIKS. Kot visokošolski učitelj – redni profesor za področje kineziologije svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje prenaša študentom v okviru različnih študijskih predmetov na vseh stopnjah študija na univerzah doma in v tujini. Do leta 2017 je predaval na Univerzi na Primorskem na Pedagoški fakulteti (UP PEF) in na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) na študijskem programu aplikativne kineziologije. Od leta 2017 predava na podiplomskih programih Univerze v Ljubljani; Pedagoški fakulteti in Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Rado Pišot je objavil številne znanstvene članke, njegove znanstvene objave pa dosegajo več kot 700 enot. Njegova dela so pogosto citirana v domači in tuji znanstveni literaturi. Rado Pišot je za svoje delo in raziskovanje prejel številne nagrade: Glasnik znanosti UP ZRS; Mednarodna nagrada »Alfonso Borelli« – za prispevek znanosti na področju vesoljske fiziologije, Univerze v Neaplju, Italija; Zlata plaketa Univerze na Primorskem; Častni senator Univerze na Primorskem PEF; Priznanje Primorski um za dosežke v primorskem gospodarstvu; naziv Častni vabljeni profesor Univerze v Zagrebu; mednarodno priznanje ISSA (International Step by Step Association) in Bloudkovo priznanje za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, Republike Slovenije.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne