Izhod iz enostavnega načina

Organi

Nazaj na vrhnjo stran: Predstavitev

Vodstvo

prof. dr. Rado Pišot
direktor


Namestnik direktorja

dr. Tilen Glavina
znanstveni sodelavec
+386 5 663 77 00


Vodja uprave

Mateja Krmelj, univ. dipl. prav.
vodja uprave
+386 5 663 77 73


Svetovalci direktorja

prof. dr. Nadja Furlan Štante
znanstvena svetnica
+386 5 663 77 00


mag. Iztok Škerlič
svetovalec direktorja za mednarodne projekte
+386 5 663 77 00

Igor Čok, univ. dipl. inž. gradb. 
Svetovalec direktorja za investicije
+38651650503


Kabinet direktorja

Erika Čok, univ. dipl. politologinja
Kabinet direktorja, vodja
+386 5 663 77 33

Petra Štefančič, univ. dipl. ekon.
Kabinet direktorja
+386 5 663 77 02

Znanstveni svet ZRS Koper

prof. dr. Egon Pelikan
znanstveni svetnik, predsednik


prof. dr. Mateja Sedmak
znanstvena svetnica, namestnica predsednika


prof. dr. Rado Pišot
znanstveni svetnik


prof. dr. Vesna Mikolič
znanstvena svetnica


prof. dr. Nadja Furlan Štante
znanstvena svetnica


prof. dr. Boštjan Šimunič
znanstveni svetnik


dr. Jerneja Penca
višja znanstvena sodelavka


izr. prof. dr. Rok Svetlič
znanstveni svetnik


doc. dr. Maja Podgornik
znanstvena sodelavka


prof. dr. Roberto Biloslavo
znanstveni svetnik


Peter Čerče
višji strokovno-raziskovalni asistent

Upravni odbor ZRS Koper

Tomaž Može
predsednik, predstavnik zainteresirane javnosti


izr. prof. dr. Helena Motoh
podpredsednica, predstavnica zaposlenih


dr. Bojan Mevlja
član, predstavnik ustanovitelja (MKGP)


prof. dr. Jadran Lenarčič
član, predstavnik ustanovitelja (MIZŠ)


dr. Mladen Gasparini, dr. med.
član, predstavnik zainteresirane javnosti