Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Filozofija prava
  • Ontologija
  • Nemška klasična filozofija

Biografija:

Rok Svetlič je leta 1992 vpisal študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ker je želel poglobiti teoretsko podlago študija, se je leta 1994 vpisal še na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (smer filozofija). Končal je obe fakulteti. Študij je nadaljeval na podiplomski stopnji, ki ga je končal leta 2002 z zagovorom magistrske naloge z naslovom »Subjekt etičnega uma«. Dne 28. 6. 2005 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Pravo in pravičnost – rehabilitacija naravnega prava pri Ronaldu Dworkinu«, ki je, tako kot diplomska in magistrska naloga, nastala pod mentorstvom akad. prof. dr. Tineta Hribarja.

Zaposlen je kot raziskovalec v Pravnem inštitutu ZRS Koper ter član Znanstvenega sveta ZRS Koper.

V obdobju od leta 2001 do 2006 je bil zaposlen kot raziskovalec na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2006 se je zaposlil na Fakulteti za humanistične študije in Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. V okviru pedagoškega dela je predaval predmete »Človekove pravice« in »Filozofija prava«. Na fakulteti je bil predstojnik Oddelka za filozofijo in vodja Katedre za pravo. Opravljal je tudi vodstvene funkcije (prodekan) in sodeloval v odboru za promocijo fakultete. Bil je mentor številnim diplomskim, magistrskim in doktorskim študentom. V okviru te institucije je organiziral in sodeloval pri pripravi številnih mednarodnih kongresov.

Rok Svetlič je do leta 2020 objavil 37 znanstvenih člankov, 17 poglavij v monografijah, 6 monografij in en univerzitetni učbenik.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne