Izhod iz enostavnega načina

Pravni inštitut

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Pravni inštitut

Pravni inštitut pri ZRS Koper je edini inštitut v državi, ki k pojavu prava pristopa zunaj ustaljene shematizacije ved, ki pravno znanost uvršča na področje družboslovja. Genealogija pravne znanosti zahodnjaške tradicije namreč izkazuje njeno tesno povezanost z  vedami, ki danes spadajo na področje humanistike  (filozofija, zgodovina, jezikoslovje). S tem se odpira  nova perspektiva, ki pravne inštitute postavlja v okvir  najširše – zahodnjaške in evropske – duhovne tradicije, ki nas je zgodovinsko oblikovala. Prepričani smo, da je le tako mogoče izzive demokratične kulture pravilno razumeti in se nanje ustrezno odzvati. Zato gradimo tudi na komunikaciji akademskega diskurza s pravno prakso, zaradi česar sodelujemo z različnimi organizacijami, ki povezujejo pravnike različnih poklicev. V prvi vrsti v raziskovalno delo vključujemo izkušnje, ki nastajajo pri delu v pravosodju, saj ta ostaja za pravo paradigmatski diskurz. Ukvarjamo se še z vprašanji korporativnega upravljanja v javnem sektorju in gospodarstvu, predvsem v kontekstu družbene odgovornosti kot sodobnega modela upravljanja družbe.

dr. Rok Svetlič, znanstveni svetnik

Raziskovalna področja

 • filozofija prava
 • pravo človekovih pravic in svoboščin
 • interpretacija ustavnih pravic
 • medijsko pravo
 • pravna zgodovina
 • pravne spomenice nastale na ozemlju današnje države
 • sociologija prava
 • pravna regulacija statusa avtohtonih manjšin
 • pravo v medkulturnem okolju
 • pravo in jezik
 • Gospodarsko, delovno in evropsko pravo
 • Pravo korporacij in ustanov
 • Javno in korporativno upravljanje
 • Družbena odgovornost

Kompetence in dosežki

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta ARRS Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje svetovne gospodarske in finančne krize so raziskovalci pripravili številne predloge za sistemske spremembe na področju korporativnega upravljanja gospodarskih družb v javni in zasebni lasti, bančnega in javnega sektorja kot tudi na področju človekovih pravic in manjšin. Z vsebinami iz prvega dela temeljnega raziskovalnega projekta je bil izdan zbornik z naslovom, ki ustreza naslovu temeljnega projekta.

Predstojnik: prof. dr. Rado Bohinc

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 00

Kolektiv Pravni inštitut