Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Okoljsko in trajnostno upravljanje
  • Transnacionalno okoljsko pravo
  • Upravljanje biotske raznovrstnosti
  • Interdisciplinarne znanosti o morju in modro gospodarstvo
  • Znanost-politika vmesnik

Biografija:

Jerneja Penca raziskuje vidike upravljanja družbeno-ekoloških sistemov na globalni, regionalni (EU, Sredozemlje) in nacionalni ravni. Njene raziskave zajemajo različne režime, vključno z biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami, energetiko, ribištvom in onesnaževanjem s plastiko. Zanima jo zlasti razumevanje načinov, s katerimi družbene paradigme (ki so produkt norm, vrednot, znanstvenih in drugih oblik spoznanj) vplivajo na pravila in institucije za trajnost, pa tudi to, zakaj so prevladujoči pristopi sporni ter kako jih določene skupnosti izpodbijajo. Jerneja prispeva znanje k interdisciplinarnim in pravnim; akademskim in političnim skupnostim.

Zavzema se za redno izmenjavo idej in informacij med znanstveno skupnostjo in oblikovalci politik, tako z namenom informiranja političnih odločitev kot tudi oblikovanja raziskovalnih vprašanj. Je članica uveljavljenih znanstveno-političnih mehanizmov na področju trajnosti. Kot glavna avtorica pripravlja poročilo mednarodnega panela IPBES o preobrazbenih spremembah, prav tako kot glavna avtorica pripravlja poročilo mednarodne skupine MedECC o povezavi podnebje – voda – energija – hrana – ekosistemi. Bila je vabljena strokovnjakinja k mnenju EU Mehanizma znanstvenega svetovanja o okoljskih in zdravstvenih tveganjih onesnaževanja z mikroplastiko, prispevala je k pobudi Bluemed ter k pripravi in izvedbi Desetletja ZN o znanosti o oceanih za trajnostni razvoj. Poleg vprašanj trajnosti je vključena v znanstveno-politični dialog v evro-sredozemski regiji prek Unije za Sredozemlje, zlasti na področjih znanosti, visokega šolstva in inovacij, zaposljivosti in usposabljanja.

Jerneja se je Mediteranskem inštitutu za okoljske študije (MIOS) ZRS Koper pridružila leta 2023. Pred tem je bila več kot 6 let vodja akademskih zadev na Evro-sredozemski univerzi (EMUNI). Na EMUNI je ustanovila in vodila Jean Monnet Center odličnosti za trajnostno modro gospodarstvo, koordinirala letna izobraževanja o trajnostnem modrem gospodarstvu, delovala kot odgovorna urednica revije International Journal of Euro-Mediterranean Studies, so-razvijala več podiplomskih študijskih programov, sodelovala pri projektih krepitve zmogljivosti z državami južnega Sredozemlja in oblikovala znanstveno vsebino vsakoletnih znanstveno-političnih konferenc in ad hoc dogodkov.

Jerneja je habilitirana izredna profesorica za področje institucij, vrednot, okolja in prostora. V sodelovanju z različnimi univerzami sodeluje kot mentorica magistrskim in doktorskim kandidatom in je odprta za predloge na svojem strokovnem področju. Jerneja ima doktorat iz prava iz Evropskega univerzitetnega inštituta (EUI), ter magisterij iz prava iz EUI in Univerze v Nottinghamu. Bila je podoktorska raziskovalka na Centru PluriCourts Univerze v Oslu. Še druge izobraževalne in delovne izkušnje je pridobila iz Italije, Slovenije, Kanade in Portugalske.

Jerneja ima doktorat iz prava iz Evropskega univerzitetnega inštituta (EUI), ter magisterij iz prava iz EUI in Univerze v Nottinghamu. Bila je podoktorska raziskovalka na Centru PluriCourts Univerze v Oslu. Še druge izobraževalne in delovne izkušnje je pridobila iz Italije, Slovenije, Kanade in Portugalske.

Researchgate
Linkedin