Izhod iz enostavnega načina

Mediteranski inštitut za okoljske študije

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Mediteranski inštitut za okoljske študije

Kdo smo

Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) je bil ustanovljen leta 2018. Interdisciplinarna raziskovalna skupina združuje biološke znanosti in vede o življenju z vedami na področju humanistike, saj se aktivno povezuje z ostalimi inštituti ZRS Koper.

Kompetence in dosežki

Preko ciljnih raziskav MIOS spodbuja odličnost in odgovornost. Raziskovalci Inštituta se ukvarjajo predvsem z okoljskimi in ostalimi interdisciplinarnimi nacionalnimi in mednarodnimi raziskovalnimi projekti na področju trajnostnega razvoja, pripravljajo znanstvena in strokovna poročila ter organizirajo in sodelujejo na znanstvenih in strokovnih srečanjih. Raziskovalna področja inštituta so usmerjena predvsem v mediteranski prostor.

Poslanstvo in vizija

Vizija MIOSa je postati referenčno središče za odgovorne raziskave in inovacije, ki naslavljajo okoljske in ostale razsežnosti trajnostnega razvoja sredozemskega prostora na integralen način. Verjamemo, da se morajo človeške skupnosti zavedati nujnosti blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ohranjanja biotske raznovrstnosti ter obnavljanja in ohranjanja ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo naravni ekosistemi. Naše poslanstvo je, da to spodbujamo ter z raziskavami krepimo trajnostne vidike sobivanja. Za krepitev zavedanja, da je človek del ekosistemov, in za spodbujanje drugačnega, bolj trajnostnega odnosa do okolja, je potrebno vključiti družbeno in predvsem okoljsko odgovornost v izobraževanje, raziskave ter inovacije.

Za sledenje tej viziji umeščamo raziskovalni prispevek MIOSa na sledeča področja:

  • trajnostno upravljanje naravnih virov, ohranjanje in obnavljanje ekosistemov,
  • integrativno vrednotenje ekosistemskih storitev , oblikovanje shem plačil za ekosistemske storitve
  • raziskovanje različnih razsežnosti biotske raznovrstnosti;
  • blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam
  • krožno gospodarstvo in prehod v nizkoogljično družbo;
  • mediteranski trajnostni življenjski slog in modra rast;
  • proizvodnja zadostne in kakovostne hrane s tehnologijami, ki so okolju prijazne;
  • trajnostno upravljanje podeželja in mest obalnih območij Sredozemlja, s ciljem povečanja njihove konkurenčnosti, funkcionalnosti, odpornosti in prilagodljivosti.

Predstojnica: dr. Jerneja Penca, višja znanstvena sodelavka

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 00