Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja delovanja:

  • podjetniške znanosti
  • evropska kohezijska politika
  • čezmejno sodelovanje

Biografija

Iztok Škerlič je magister podjetniških znanosti in universitetni diplomirani politolog, Univerze v Ljubljani. Vso svojo energijo preko podjetniških projektov usmerja v ohranjanje tako kulturne kot naravne dediščine slovenske Istre. Svoje talente je brusil v Znanstveno-razskovalnem centru pred in v okrilju Univerze na Primorskem, štiri leta je vodil Univeritetni Inkubator Primorske, nato pa pot nadaljeval v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in kratek čas tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, kot vodja Skupnega tehničnega sekretariata čezmejnega programa Interreg Slovenijo in Italijo 2007-2013 s sedežem v Trstu. Leta 2016 je sprejel izziv vodenja Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Občine Izola, v okviru katerega vodi še slovenskega partnerja strateškega projekta podporne točke EUSAIR Facility Point.

Na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper je svetovalec direktorja za mednarodne projekte in bodoči doktorski raziskovalec.