Izhod iz enostavnega načina

Center za upravljanje projektov

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Center za upravljanje projektov

Center za upravljanje projektov (CUP) je infrastrukturna enota, ki sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami ZRS Koper in je osrednje stičišče za uspešno upravljanje mednarodnih in nacionalnih EU projektov ZRS Koper. Glavna naloga CUP je zagotavljati ustrezne in pravočasne informacije, podporo ter rešitve s področja projektov tako za raziskovalne inštitute znotraj organizacije kot tudi za deležnike projektov, pri katerih ZRS Koper sodeluje. CUP je bil ustanovljen leta 2010 z namenom izboljšati uspešnost pri kandidiranju na mednarodne razpise ter povečati učinkovitost izvajanja projektov.

Ključne dejavnosti CUP:

  • Identifikacija in podpora idejam za projekte: CUP tesno sodeluje z raziskovalnimi inštituti pri identifikaciji in podpori potencialnih projektov. S spremljanjem mednarodnih in nacionalnih EU programov in razpisov je CUP vedno na tekočem z najnovejšimi informacijami, kar omogoča oblikovanje visokokakovostnih predlogov projektov na podlagi informiranih odločitev.
  • Razvoj logike in strukture projektov: CUP nudi dragoceno podporo pri razvoju logike in strukture projektov, kar zagotavlja trdno osnovo za uspešno izvedbo. To vključuje opredelitev ciljev, aktivnosti in pričakovanih rezultatov projekta ter zagotavljanje dobro strukturiranega načrta.
  • Upravljanje projektov: Glavna odgovornost CUP je upravljanje projektov. Skozi celoten življenjski cikel projekta CUP nudi stalno podporo in svetovanje ter zagotavlja nemoteno izvajanje. To vključuje nadzor nad napredkom projekta, učinkovito upravljanje procesov in izpolnjevanje vseh administrativnih zahtev, s čimer se izboljša učinkovitost projektnih skupin.
  • Zagotavljanje kakovostne izvedbe: CUP igra ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostne izvedbe projektov. Z uporabo natančnih procesov in upoštevanjem najboljših praks CUP ohranja najvišje standarde med izvajanjem projektov, kar prispeva k uspešnemu doseganju ciljev projekta.
  • Upravljanje projektnih dokumentacij: CUP prevzame odgovornost za upravljanje projektnih dokumentacij, tako da so vse relevantne informacije organizirane in enostavno dostopne. Na ta način CUP razpolaga s ključnimi podatki potrebnimi za učinkovito sprejemanje odločitev skozi celoten življenjski cikel projekta.
  • Uporaba pridobljenega znanja: V zadnji fazi CUP dejavno izkorišča znanje, pridobljeno med izvajanjem procesa. S pomočjo spoznanj in izkušenj iz preteklih projektov CUP vključuje najboljše prakse in nenehno izboljšuje svoje strokovno znanje.

S sodelovanjem pri vseh ključnih dejavnostih Center za upravljanje projektov (CUP) pomembno prispeva k celotnemu uspehu projektov in podpira ZRS Koper pri učinkovitem doseganju mednarodnih ciljev projektov.

Vizija CUP-a je postati gonilna sila za kakovostni razvoj mednarodnih projektov za ZRS Koper. V svojem poslanstvu želi zagotoviti specializirano strokovno pomoč in storitve na področju financ/nadzora, pravne podpore in upravljanja projektov za projektne skupine. Glavni cilj je izboljšati učinkovitost in uspešnost prijav in izboljšati celostno izvajanje mednarodnih projektov za ZRS Koper.

Vodja: Ana Šajn

E-naslov:  

Tel.: +386 5 663 77 37

Kolektiv Center za upravljanje projektov