Izhod iz enostavnega načina

Storitve Centra za upravljanje projektov

Nazaj na vrhnjo stran: Center za upravljanje projektov


Center za upravljanje projektov ZRS Koper nudi:

  1. Storitve in svetovanje s področja načrtovanja in priprave projektnih predlogov, in sicer:
  • pripravljalne aktivnosti in oblikovanje projektne ideje,
  • načrtovanje priprave projektnega predloga,
  • oblikovanje projektnega partnerstva,
  • priprava finančnega načrta projekta in
  • priprava pravnih aktov za prijavo projekta.
  1. Storitve in svetovanje na področju izvajanja in nadzora mednarodnih projektov, in sicer:
  • finančno izvajanje in management projekta,
  • pravni vidiki izvajanja projekta ter
  • administriranje in koordinacija projektnih partnerjev.

Storitve Centra za upravljanje projektov ZRS Koper zaračunavamo po Ceniku ZRS Koper:

Cenik Centra za upravljanje projektov ZRS Koper