Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS ORCID

Področja raziskovanja:

  • Kulturna zgodovina
  • Humanizem in renesansa
  • Beneška zgodovina
  • Zgodovina novega veka
  • Zgodovinska antropologija

Biografija:

Dr. Tilen Glavina (1985), je namestnik direktorja ZRS Koper, namestnik predstojnika na Inštitutu za zgodovinske študije in vodja Centra za beneško zgodovino in kulturne študije. Diplomiral je leta 2009 iz področja kulturnih študijev in antropologije na UP Fakulteti za humanistične študije v Kopru z delom »Nastanek in razvoj kulta edskih buržoaznih tiskov«. Na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper se je zaposlil kot mladi raziskovalec l. 2010.

V okviru mednarodnega bilateralnega projekta Slovenija–ZDA z naslovom ‘Priče in pričevanja preteklosti – Witnesses and testimonies of the past’, med ZRS Koper in partnersko ustanovo Department of History, Northwestern University Chicago, se je l. 2011 pod vodstvom prof. Edwarda Muirja udeležil raziskovalnega obiska v Chicagu in Evanstonu. Raziskovalno usposabljanje je opravljal še v Benetkah, Rimu, Firencah in Padovi.

V pedagoškem procesu je v vlogi asistenta sodeloval pri izvajanju vaj na predmetih: Vzpon in propad gospodarskih središč Sredozemlja, UP FHŠ, 1. stopnja, obvezni predmet študijskega programa Zgodovina v letu 2011/12 ter 2012/13 in pomoč pri izvajanju individualnih konzultacij pri predmetu: Humanizem in Renesansa v Istri, UP FHŠ, 2. stopnja, izbirni predmet študijskega programa Zgodovina v študijskem letu 2011/12. V letu 2014/2015 je izvajal vaje pri predmetih Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.–19. stol.) ter Zgodovina slovansko-romanske meje.

Doktoriral je leta 2015 na podiplomskem programu Zgodovina Evrope in Sredozemlja na UP FHŠ z disertacijo »Hieronimo Mutio Iustinopolitano«: renesančni intelektualec med humanizmom in protireformacijo.

Leta 2015 je bil imenovan za namestnika predstojnika Inštituta za zgodovinske študije. Med letoma 2015 in 2017 je vodil Založbo Annales ZRS Koper. Leta 2017 je bil ponovno potrjen za namestnika predstojnika in imenovan za vodjo Centra za beneško zgodovino in kulturno dediščino. Decembra 2017 je nastopil funkcijo svetovalca direktorja ZRS Koper, leta 2018 pa je bil izvoljen za člana Upravnega odbora ZRS Koper.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne