Izhod iz enostavnega načina

Bibliografski dosežki in SICRIS

Področja raziskovanja:

  • Religijske znanosti
  • Religijski feminizmi
  • Krščanska feministična teologija
  • Eko-feminizem
  • Religija in ekologija
  • Afriške (prvobitne) religije
  • Medverski in medkulturni dialog
  • Primerjalna religiologija
  • nova religijska gibanja.

Biografija:

Nadja Furlan Štante je diplomirala (2000) s področja teoloških znanosti, zaključila znanstveni magisterij (2003) in doktorirala (2005) s področja (ženskih) religijskih študij na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani, z doktorsko disertacijo »Vpliv spolnih stereotipov na nasilje v sistemu države in Katoliške cerkve«.
Nadja Furlan Štante je članica Inštituta za filozofske in religijske študije, ter članica kolegija direktorja (svetovalka direktorja). Predhodno je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Teološki fakulteti Univerze Ljubljani. Leta 2008 se je kot nosilka podoktorskega projekta zaposlila na UP ZRS. V akademskem letu 2008-09 se je, kot Fulbrightova štipendijstka izpopolnjevala v ZDA (Dobitnica Fulbrightove štipendije (Fulbright Visiting Scholar), na University of Berkeley, CA.

Poleg raziskovalnega dela je (bila) občasno vpeta v pedagoško delo: najprej na UP FHŠ (Fakulteta za humanistične študije), kjer je bila članica (2009-2013) in namestnica (2012-2013) predstojnika Oddelka za filozofijo, na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (na III. stopnji) ter kot gostujoča in vabljena predavateljica na različnih Univerzah in Fakultetah (Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, ISH AlmaMater ter Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru). Bila je članica dveh univerzitetnih Komisij: Komisije za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem (2012-2014) ter Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem (v letih 2014-2016).

Od leta 2010 je članica stalnega strokovnega telesa (nacionalna koordinatorica za področje teologije) Znanstvenega sveta za humanistiko pri ARRS. Od leta 2011 je tudi članica ekspertnega telesa Komisije ženske za znanost (sedaj preimenovana Komisija za enake možnosti na področju znanosti) pri MIZŠ.
Nadja Furlan Štante je objavila številne znanstvene monografije in članke in njene znanstvene objave obsegajo okvirno 200 enot.


Zadnje publikacije iz spletne knjigarne