Izhod iz enostavnega načina

Inštitut za filozofske in religijske študije

Nazaj na vrhnjo stran: Inštituti in enote
Inštitut za filozofske in religijske študije

Inštitut za filozofske in religijske študije (IFRŠ) je nastal leta 2013. Ob ustanovitvi je združil osem raziskovalcev ter eno mlado raziskovalko. Inštitut predstavlja osrednje mesto na Primorskem za proučevanje klasičnih in sodobnih filozofskih tematik tako v okviru temeljnih kakor aplikativnih študijev. Med raziskovalci inštituta so strokovnjaki za novoveško in novejšo filozofijo, družbeno in okoljsko etiko, primerjalne religijske študije s teologijo in feministične študije. Posebej je v okviru inštituta razvito polje medkulturne filozofije, kjer se združujejo raziskovalci s področij islamske, indijske in kitajske filozofije.

dr. Lenart Škof, znanstveni svetnik

Kdo smo

IFRŠ temelji na proučevanju sodobnih fenomenov s širšega področja filozofije. Med prednostnimi nalogami in smermi inštituta so:

  • temeljne raziskave s področja filozofije, kulture in umetnosti
  • filozofija ameriškega pragmatizma
  • okoljska filozofija in etika ter trajnostni razvoj
  • etika pravic živali
  • sodobne študije s področja politične in družbene filozofije ter filozofije prava
  • etika in mirovne študije
  • ekofeminizem
  • raziskave s področja dialoga med kulturami in religijami (Sredozemlje, islam, Azija)
  • azijske študije (Indija, Kitajska) in aplikativne budistične študije

Kompetence in dosežki

IFRŠ deluje kot znanstveni inštitut s področja filozofije. Že v okviru delovanja prvega inštituta za humanistične študije (bivši ISHDŠ, do leta 2013) smo člani inštituta v svojem dosedanjem delu na ZRS pridobili štiri temeljne projekte, tri podoktorske projekte, tri bilateralna sodelovanja, en projekt CRP ter dva mlada raziskovalca. Bili smo organizatorji več odmevnih mednarodnih konferenc s področij etike, ayurvede, okoljske etike ter sodobne družbene in politične filozofije. V zadnjih petih letih smo poleg vrste znanstvenih člankov doma in v tujini izdali več kot deset znanstvenih monografij. Člani inštituta smo uveljavljeni raziskovalci na svojih področjih, ki svoje dosežke objavljamo pri prestižnih svetovnih založbah.

Poslanstvo in vizija

Cilj IFRŠ-ja je biti eden izmed centrov filozofskega raziskovanja v Sloveniji, pri čemer raziskovalci IFRŠ-ja pokrivamo področja, ki jih druge tovrstne ustanove v Sloveniji in tudi širše ne pokrivajo. Med temi področji so v ospredju filozofija ameriškega pragmatizma, okoljska etika, študije s področja islama in azijskih filozofij, ekofeminizem in feministična teologija ter filozofija Luce Irigaray. Med temeljnimi poslanstvi IFRŠ-ja sta ohranjanje in krepitev njegove mednarodne prepoznavnosti. IFRŠ je obenem tesno zavezan k filozofskemu tematiziranju trenutno najbolj perečih družbenih izzivov, kot so migracije in etika gostoljubja, sodobna politična etika in demokracija, dialog med kulturami in religijami, okoljska filozofija ter trajnostni razvoj. Cilj inštituta je tako ohraniti ter še okrepiti vrhunsko, inovativno in kreativno okolje, v katerem se bodo porajale nove ideje ter nove možnosti njegovega razvoja in hkrati razvoja celotnega ZRS Koper. Nov inštitut obenem spodbuja povezovanje idej s področja humanističnih ved in sodobnih interdisciplinarnih pristopov ter želi s tem tudi povezovati akademska področja.

Predstojnik: dr. Lenart Škof, znanstveni svetnik

E-naslov: 
Tel.: +386 5 663 77 00

Kolektiv Inštitut za filozofske in religijske študije