Izhod iz enostavnega načina

IZZIVI MEDRELIGIJSKIH IN MEDKULTURNIH STIKOV IN MOŽNOSTI VZPOSTAVITVE DIALOGA

Avtor / Author: Gašper Mithans in Nadja Furlan Štante

Strani / Pages: 192

Mehka vezava / Paperback

Leto / Published: 2022

Jezik / Language: slovenski

18,00  (Brez DDV: 17,14 )

Opis

IZZIVI MEDRELIGIJSKIH IN MEDKULTURNIH STIKOV IN MOŽNOSTI VZPOSTAVITVE DIALOGA

Zbrala in uredila Gašper Mithans in Nadja Furlan Štante

Delo predstavlja dobrodošel in izviren doprinos k preučevanju medreligijskih odnosov, saj poskuša poiskati možnosti (ter izzive) za medreligijski dialog (med tradicionalnimi religijami, novimi religijskimi gibanji, med verujočimi in neverujočimi) oziroma sožitje. Prispevki se ukvarjajo tako s slovenskim prostorom kot tudi s kontekstualizacijo le-tega v nek širši, primerjalni okvir (npr. primerjava z BiH). Kot ugotavljajo avtorice in avtorji, je v slovenskem precej homogenem »verskem« prostoru prišlo do sprememb zlasti v obdobju po koncu druge svetovne vojne, na kar so vplivale migracije prebivalstva iz drugih delov nekdanje Jugoslavije, po njenem razpadu pa beguncev iz istih območij. Pričujoče delo je skozi razprave o medreligijskih odnosih v slovenskem prostoru pokazalo na aktualne probleme in konflikte (predvsem naraščajoča islamofobija ob migrantski krizi).  

Iz recenzije doc. dr. Petre Kavrečič

Zaradi svoje interdisciplinarnosti je monografija izrednega pomena za širšo strokovno skupnost, saj kaže na nujnost in učinkovitost interdisciplinarnosti in sodelovanja, ko se obravnavajo vprašanja medreligijskih in medkulturnih odnosov, dialoga ter, nenazadnje, sožitja. Posledično tudi širi polje znanja in vedenja s področja strokovne terminologije. Prav tako je ravno zaradi tega zanimiva in pravzaprav nujna tudi za splošno javnost, saj naslavlja vprašanja in probleme, s katerimi se družba kot taka vsakodnevno sooča. Monografija je s tem pomembna ne samo za slovenski prostor, temveč tudi za mednarodni (znanstveni) prostor […]. Kot eno ključnih vprašanj se namreč postavlja prav iskanje primernega modela komunikacije, ki bi omogočil kvaliteten medreligijski dialog ter s tem medkulturno sožitje.

Iz recenzije doc. dr. Urške Lampe

Izdaja knjige je bila finančno podprta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Dodatne informacije

Avtor/-ji

,

Jezik

Leto izida

ISBN 978-961-7058-74-1
Število strani 192