Izhod iz enostavnega načina

Milan Bufon: ZDRUŽENI V RAZLIČNOSTI

Avtor Author: Milan Bufon

strani / Pages: 398

Leto / Published: 2012

Jezik / Language: slovenski

ISBN: 978-961-6732-34-5

21,09  (Brez DDV: 20,09 )

Šifra: 978-961-6732-34-5
Kategorije: , ,
Oznake: , ,

Opis

ZDRUŽENI V RAZLIČNOSTI. Oris evropskega družbenega prostora

Avtor / Author: Milan Bufon 

Med nova znanstvena spoznanja monografije Združeni v različnosti lahko prištevamo razpravo o podlagah evropske različnosti in povezanosti, predvsem na kulturnogeografski in političnogeografski ravni, ki jo avtor dopolnjuje s prikazom evropskega etnično-jezikovnega mozaika na eni strani ter geopolitičnimi transformacijami in razvojem evropskega povezovanja na drugi strani. Pomembna je tudi diskusija o sedanjih razvojnih problemih v Evropi, kise spopada z novimi izzivi centralnosti, perifernosti, družbene integracije in multikulturnosti. Kompleksnost evropskih integracijskih sistemov in večnivojskega upravljanja je v knjigi posebej obravnavana z razpravo o evropski politični strukturi, evropskih integracijskih in kohezijskih politikah ter evropskih regionalnih politikah. Hkratnemu sintetičnemu in problemskemu razumevanju evropske sedanjosti prispeva nadalje poglobljeni regionalni oris evropskih družbenih in prostorskih dogajanj na ravni NUTS 2 enot in evropskih makroregij, saj avtor načenja tu tudi vprašanje nelahke evropske geografske in funkcionalne regionalizacije. Knjigo dopolnjuje ustrezno kartografsko in ilustrativno gradivo ter obsežna bibliografija. Knjiga nedvomno prinaša izviren prikaz oziroma obravnavo kompleksnih in protislovnih aspektov, ki ponazarjajo evropsko »združenost v različnosti«, ter ob poglabljanju in natančnem ilustriranju ključnih elementov in faktorjev evropskih družbenih in prostorskih procesov prispeva tudi k bolj sintetičnemu razumevanju evropske družbe ter nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med tem, kar evropski prostor povezuje in tistim, kar ga razdvaja.

(iz recenzije dr. Vladimirja Klemenčiča)

 

Izdaja monografije je bila finančno podprta s strani Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

 

Dodatne informacije

Teža 0,982 kg
Dimenzije 20,2 × 26 cm
Avtor/-ji

Jezik

Leto izida

ISBN 978-961-6732-34-5
Število strani 398