Izhod iz enostavnega načina

SPIRITUALITY OF BALKAN WOMEN

Zbrali in uredili / Edited by: Nadja Furlan Štante, Marjana Harcet

Strani / Pages: 226

Leto / Published: 2013

Jezik / Language: angleški / English

ISBN: 978-961-6862-61-5

16,31  (Brez DDV: 15,53 )

Šifra: 978-961-6862-61-5
Kategorije: , ,
Oznaki: ,

Opis

SPIRITUALITY OF BALKAN WOMEN

Zbrali in uredili / Edited by: Nadja Furlan Štante, Marjana Harcet 

Zbornik, katerega avtorice so predvsem ženske iz območja bivše Jugoslavije, predstavlja pionirsko delo na področju feministične duhovnosti tega dela sveta. Članki v tem zborniku predstavijo le vzorec bogastva v zadnjih desetletjih razvitih različnih duhovnosti žensk različnih ver in kulturnih ozadij, ki živijo na območju bivše Jugoslavije.

Sodobno žensko gibanje je bilo opisano kot duhovna revolucija (King: 2009, 126). Ženske različnih veroizpovedi ponovno odkrivajo duhovne poti in duhovne prakse, ki so bile dolgo zanemarjane. Feministična duhovnost v najširšem smislu pomeni duhovno iskanje in ustvarjalnost sodobnih žensk, ki ji sledijo v bolj tradicionalnem verskem okolju ali na ne-tradicionalne, laične načine. V posebnem pomenu se feministična duhovnost nanaša na novo duhovno gibanje, ki se je razvilo iz drugega vala feminizma in obstaja zunaj tradicionalnih verskih mej in institucij.

Zbornik je razdeljen na pet poglavij, ki obravnavajo različna področja oz. vidike ženske duhovnosti, in sicer:

  • Izkušnje, ki spremenijo življenje,
  • Homogenizacija, heteronormativnost in androcentrizem,
  • Ženska duhovnost v katoliškem monasticizmu,
  • Ženska duhovnsot v islamu,
  • Patriarhalne in pre-patriarhalne mitologije.

 

Izdaja monografije je bila finančno podprta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije.


This collection of essays, mostly written by women from the territory of ex-Yugoslavia, presents a pioneering work in the field of feminist spirituality from this part of the world. These papers provide only a sample of the richly diverse spirituality of women with different faith and cultural backgrounds living on the territory of ex-Yugoslavia that has developed in the last several decades.

The modern women’s movement has been described as a spiritual revolution (King: 2009, 126). Women of different faiths are now (re)discovering spiritual paths and spiritual practices that have long been neglected. Feminist spirituality in its widest sense means the spiritual quest and creativity of contemporary women, whether pursued in more traditionally religious settings or following non-traditional, secular ways. In a more specific sense, feminist spirituality refers to a new spiritual movement that has arisen out of second-wave feminism, and exists outside traditional religious boundaries and institutions. Feminist spirituality is the reclaiming by women of the reality and power designated by “spirit” but it is also a (re)staking of a claim on areas of male power, an insistence on women’s right to participate in the Divine and the shaping of the realm of spirit by fully participating in religion and culture. Women’s spirituality combines the search for an embodied self – a balanced sense of subjectivity – with a new awareness of the power of the spirit. This finds expression in a new sense of community and a new relationship to the whole environment of all living beings on earth.

Dodatne informacije

Teža 0,39 kg
Dimenzije 16,5 × 23,5 cm
Avtor/-ji

,

Jezik

Leto izida

ISBN 978-961-6862-61-5
Število strani 226