Izhod iz enostavnega načina

PENDOLINO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk