Izhod iz enostavnega načina

PICHOLINE. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk