Izhod iz enostavnega načina

eOljka

Nazaj na vrhnjo stran: Inštitut za oljkarstvo

Dobrodošli na plaformi e-Oljka

V nadaljevanju so navedeni splošni pogoji uporabe spletne platforme eOljka. Ob registraciji v spletno platformo eOljka se z geslom (gost) in uporabniškim imenom (gost) uporabnik zaveže, da:

  • se je seznanil in se strinja z vsemi spodaj navedenimi splošnimi pogoji uporabe spletne platforme eOljka,
  • bo v primeru nadaljnje uporabe podatkov, pridobljenih iz spletne platforme, v celoti upošteval licenčna pravila iz splošnih pogojev uporabe.

1. OPIS spletne platforme eOljka

eOljka je spletna platforma, v okviru katere Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper beleži in omogoča vpogled v podatke pridobljene na terenu, kot tudi javno dostopne podatke iz različnih verodostojnih spletnih virov in baz. Hkrati se platforma povezuje tudi z drugimi digitalnimi platformami, kar omogoča analizo interakcij med podatkovnimi bazami in parametri okolja.

Platforma eOljka služi kot podpora oljkarjem in strokovnjakom pri načrtovanju agrotehničnih ukrepov.  Podatki so zbrani v vsebinsko zaokroženih sklopih in strukturirani tako, da uporabnika na razumljiv in pregleden način vodijo do željenih informacij.  Na spletni platforme eOljka so objavljene baze podatkov:

Skrbnik spletne platforme je Inštitut za oljkarstvoZnanstveno-raziskovalnega središča Koper.

2. SPLOŠNI POGOJI UPORABE spletne platforme eOljka

Skrbnik spletne platforme eOljka omogoča dostop in nadaljnjo uporabo podatkov ob upoštevanju pogojev Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 (CC BY-NC-SA) Mednarodne licence (“Licenca”).

Uporabnik, ki pridobi licencirane vsebine iz zbirk podatkov eOljka in jih želi uporabiti za svoj namen, lahko to stori izključno ob upoštevanju pogojev te Licence.

Licenca daje uporabniku pravico, da lahko brezplačno prevzame, uporabi in preuredi pridobljene podatke pod pogojem, da:

  • to stori izključno v nekomercialne namene,
  • ob uporabi striktno navaja vir, iz katerega so bili podatki pridobljeni,
  • omogoča dostop in nadaljnjo uporabo izdelka, ki ga je ustvaril s pomočjo tako pridobljenih podatkov, pod enakimi pogoji.

Skrbnik spletne platforme eOljka si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela platforme eOljka in izbris kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Skrbnik platforme skrbi tudi za posodabljanje in ažuriranje spletne platforme eOljka.

3. NAVODILA ZA UPORABO spletne platforme eOljka

Dostop do platforme je mogoč z izbiro povezave eOljka ali s klikom na gumb

eOljka

Za zagotavljanje kakovostne uporabe spletne platforme eOljka se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletni platformi  eOljka.

4. FINANCIRANJE spletne platforme eOljka

Izdelava spletne platforme eOljka je bila sofinancira s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Pri vzdrževanju, ažuriranju in nadgradnji spletne platforme eOljka sodeluje 20 pridelovalcev oljk in Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.