Izhod iz enostavnega načina

Matični sadilni material

Nazaj na vrhnjo stran: Oddelek za javne službe s področja oljkarstva

Zagotavljanje matičnega sadilnega materiala oljke

V Sloveniji imamo matični nasad sorte ‘Istrske belice’, medtem ko imamo za druge sorte le posamezna matična drevesa. Zaradi razmer v preteklosti in nerazjasnjene primernosti potaknjencev ali drugačne podlage je pridelava domačega sadilnega materiala skoraj zamrla. Ker ja za zagotavljanje rodnosti, stabilne pridelave in značilnega oljčnega olja izrednega pomena kakovostni sadilni material, je zagotavljanje domačega sadilnega materiala ključnih sort, prilagojenega slovenskim rastnim razmeram, zelo pomembno.

V letu 2023 je bil na lokaciji Marezige vzpostavljen matični nasad, v katerem so bile zasajene sorte ‘Istrska Belica’, ‘Buga’, ‘Črnica’, ‘Drobnica’, ‘Mata’ in ‘Štorta’. V nasadu je nameščena terenska oprema za spremljanje okoljskih parametrov, kot so voda v tleh, temperatura zraka, omočenost lista, količina padavin, relativna vlaga, sončno sevanje in veter. Podatki so dostopni na: https://agromet.mkgp.gov.si/APP2/Detail?id=378&archive=0

Vzpostavljen nasad bo namenjen pridobivanju materiala za vzgojo sadik in preučevanju domačih sort oljk ter prenosu znanja in izobraževanju.