Izhod iz enostavnega načina

Introdukcija v oljkarstvu

Nazaj na vrhnjo stran: Oddelek za javne službe s področja oljkarstva

Pregled dosedanjega dela po sortah oljke

V okviru strokovnih nalog se introdukcija v oljkarstvu izvaja od leta 1998. Poleg strokovnih nalog selekcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je potrebno sistematično obdelati. V okviru naloge bomo do leta 2024 pripravili bazo podatkov vseh dosedanjih sort in akcesij vključenih v morfološka, genetska in kemijska opazovanja v preteklih letih, natančneje pa bo opredeljeno najmanj 18 sort (26 genotipov ali akcesij) in sicer ‘Arbequina’, ‘Athena’, ‘Ascolana tenera’, ‘Cipressino’, ‘Coratina’, ‘Frantoio’, ‘Grignan’, ‘Itrana’, ‘Leccino’, ‘Leccione’, ‘Leccio del corno’, ‘Maurino’, ‘Moraiolo’, ‘Nocellara del Belice’, ‘Oblica’, ‘Pendolino’, ‘Picholine’, ‘Santa Caterina’.

Introdukcija

V Sloveniji imamo štiri kolekcijsko-introdukcijske nasade oljk: Purissima, Šempeter 2007, Šempeter 2014 in Višnjevik, v katerih so zbrane tako domače kot tuje sorte, ki bi bile lahko primerne za gojenje tudi pri nas. Med navedenimi se trenutno spremlja samo nasad Purissima. Nasad Šempeter 2014 in Višnjevik, ki sta nastala v okviru projekta Uelije II v letu 2014, vključujeta znane in neznane sorte, ki bi jih bilo potrebno še preučiti.


Monografije