Izhod iz enostavnega načina

FRANTOIO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk