Izhod iz enostavnega načina

LECCIO DEL CORNO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk