Izhod iz enostavnega načina

ARBEQUINA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk