Izhod iz enostavnega načina

LECCINO. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk