Izhod iz enostavnega načina

LECCIONE. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk