Izhod iz enostavnega načina

ITRANA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk