Izhod iz enostavnega načina

Selekcija lokalnih sort

Nazaj na vrhnjo stran: Oddelek za javne službe s področja oljkarstva

Pregled dosedanjega dela po sortah in drugih genskih virih oljke

V okviru strokovnih nalog se selekcija v oljkarstvu izvaja od leta 1998. Poleg strokovnih nalog selekcije so v tem obdobju potekali tudi nekateri projekti, v katerih so bili pridobljeni še dodatni podatki o opazovanih sortah. Zbranih je bilo veliko podatkov, ki jih je potrebno sistematično obdelati. V okviru naloge bomo do leta 2024 pripravili bazo podatkov vseh dosedanjih sort in akcesij vključenih v morfološka, genetska in kemijska opazovanja v preteklih letih. Poleg tega bomo do leta 2024 vzpostavili bazo za najmanj 6 sort (22 akcesij) in sicer ‘Buga’, ‘Črnica’, ‘Drobnica’, ‘Istrska belica’, ‘Mata’, ‘Štorta’.

Izvajanje selekcije

Na celotnem oljkarskem območju (Slovenska Istra, Goriška Brda, Goriška) je še vedno veliko neraziskanih akcesij, ki bi jih bilo potrebno raziskati in za njih ugotoviti primernost pridelave v našem območju. V letu 2018 bo opravljen pregled dosedanjih izbranih vzorcev (različni genotipi sort ‘Črnica’, Buga’, ‘Drobnica’) ter pregled terena in odbira zanimivih genotipov med potencialno različnimi domačimi sortami (‘Črnica’, Buga’, ‘Drobnica’). Najperspektivnejša drevesa sorte ‘Črnica’, Buga’, ‘Drobnica’ bodo služila za nadaljnja preučevanja.


Monografije