Izhod iz enostavnega načina

ČRNICA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk