Izhod iz enostavnega načina

BUGA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk