Izhod iz enostavnega načina

ISTRSKA BELICA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk