Izhod iz enostavnega načina

MATA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk