Izhod iz enostavnega načina

ŠTORTA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk