Izhod iz enostavnega načina

DROBNICA. Ohranjanje, vrednotenje, karakterizacija in zbiranje genskih virov oljk